Disclaimer

Informatie op deze website

De website www.tkpinvestments.com is opgezet als informatieve site en dient niet als advies. TKP Investments stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen. Daardoor kan TKP Investments de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als rentetarieven, koersen, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties niet garanderen. De informatie op deze website, waaronder rentetarieven, koersen, rendementen en de resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als een persoonlijk advies.

Functioneren van deze website

TKP Investments stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. We kunnen echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. TKP Investments vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Copyright en intellectuele eigendomsrechten

Teksten en publicaties op deze website mogen in geen enige vorm of op enige wijze schade worden toegebracht door, bijvoorbeeld, de oorspronkelijke doelstelling of context te veranderen. Foto’s op deze website mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, bij TKP Investments.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. TKP Investments geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Nederlands recht

Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter voorgelegd.

Uw feedback is welkom
Op deze pagina leest u meer over TKP Investments. Vragen of opmerkingen over onze corporate website horen wij graag via e-mail.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Onze multi-management fondsen

Bekijk hier ons ruime aanbod aan actief en passief beheerde beleggingsfondsen. Natuurlijk volgens onze multi-managementstrategie.

Meer over onze fondsen

Duurzaam beleggen

Een financieel gezonde toekomst begint bij verantwoorde keuzes. Benieuwd hoe uw organisatie kan profiteren van onze duurzame aanpak?

Meer over duurzaam beleggen

Gelieerde organisaties