Beleggingsstrategie

Om u goed te kunnen adviseren over uw beleggingsstrategie staan wij eerst stil bij uw eigen beleggingsfilosofie. Daarbij kijken wij onder meer naar de volgende uitgangspunten:

  • Wat is uw risicohouding?
  • Hoe denkt u over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen? En hoe wilt u dit opnemen in uw beleggingsstrategie?
  • Hoe dynamisch wilt u dat uw strategie is? Wilt u een portefeuille met een stabiel of variabel risicobudget?
  • Hoe staat u tegenover actief versus passief beheer? Gelooft u dat actief beheer waarde toevoegt? En zo ja, in welke markten?
  • Hoe denkt u over derivaten? En hoe complex mag uw derivatenstrategie zijn?
  • Welke toekomstige economische ontwikkelingen verwacht u? En hoe wilt u deze verwachtingen in uw strategie verwerken of hoe vaak wilt u uw strategie hierop aanpassen?

De antwoorden op deze vragen vormen niet alleen de basis van uw beleggingsfilosofie, maar ook het beginpunt van ons gesprek.

Wij dagen u uit

Wij dagen u uit om samen met onze strategisch adviseurs kritisch naar al uw uitgangspunten te kijken. Bijvoorbeeld door de consistentie of de haalbaarheid van uw uitgangspunten te analyseren. Onze kennis en ervaring helpen u hierbij.

Een concrete beleggingsstrategie voor de lange termijn

Vervolgens maken wij voor u een vertaalslag van uw beleggingsfilosofie naar een concrete beleggingsstrategie. De uitkomsten van een ALM-studie kunnen hierbij als uitgangspunt dienen.

Bij het vaststellen van uw beleggingsstrategie houden wij rekening met uw beschikbare risicobudget, waarderingen, liquiditeit en de bijdrage aan inflatiebescherming. Ook kijken wij naar de restricties vanuit relevante wet- en regelgeving. Voor pensioenfondsen is dat bijvoorbeeld de regelgeving vanuit het Financieel Toetsingkader (FTK).

Vaststellen beleggingsplan

Nadat uw beleggingsfilosofie en uw langetermijn beleggingsstrategie zijn vastgelegd, kunnen wij u helpen met uw beleggingsplan.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Onze multi-management fondsen

Bekijk hier ons ruime aanbod aan actief en passief beheerde beleggingsfondsen. Natuurlijk volgens onze multi-managementstrategie.

Meer over onze fondsen

Duurzaam beleggen

Een financieel gezonde toekomst begint bij verantwoorde keuzes. Benieuwd hoe uw organisatie kan profiteren van onze duurzame aanpak?

Meer over duurzaam beleggen

Gelieerde organisaties