Liability Driven Investments brochure

Renterisico is een van de grootste risicobronnen voor pensioenfondsen. In onze Liablity Driven Investments brochure gaan we in op de verschillende aspecten die van invloed zijn op het afdekken van renterisico. U kunt de brochure hieronder kosteloos aanvragen.

Afdekken van renterisico

Zowel pensioenverplichtingen als beleggingen zijn gevoelig voor renteveranderingen. Als de verplichtingen en beleggingen niet in gelijke mate gevoelig zijn voor veranderingen in de rente, ontstaat een renterisico. Hoewel renterisico in beginsel goed afgedekt kan worden, spelen veel onderlinge afhankelijkheden een rol. In onze LDI-brochure brengen we de verschillende aspecten in kaart die van belang zijn voor de renteafdekking. Deze aspecten hebben te maken met de portefeuilleconstructie, de renteverwachtingen en de wet- en regelgeving.

Een van onze klanten zei over het onderzoeksrapport het volgende:

Dit document vind ik uitstekend, ik leer er ontzettend van, en ik zal het graag nog enkele malen doornemen. Het behoort nu tot mijn “bibliotheek” van naslagwerken betreffende investeringstechnologie voor pensioenfondsen… Felicitaties voor de auteur(s).

Aanvraagformulier LDI-brochure

Wilt u meer weten over Liability Driven Investments? Via onderstaand formulier kunt u onze LDI-brochure aanvragen. U ontvangt de brochure binnen enkele werkdagen per post. 

We gebruiken uw gegevens voor het post toezenden van de brochure. Daarnaast geven deze gegevens ons inzicht in de aanvragers van onze brochures. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Gelieerde organisaties