Het nieuwe Long Term Investment Fund van TKP Investments is live!

Ons nieuwe TKPI MM Long Term Investment Fund (LTI) is op 30 maart van start gegaan. Het LTI-fonds is een wereldwijd aandelenfonds met een uitgesproken langetermijnbeleggingshorizon. Deze langetermijnvisie sluit goed aan bij de doelstellingen van pensioenfondsen en andere institutionele beleggers.

De Long Term Investing strategie is bovendien nauw verbonden met Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Het verloop in de portefeuille is relatief laag, waardoor transactiekosten beperkt blijven.

Investeren in kwaliteitsondernemingen

Het Long Term Investment Fund wil eigenaar zijn van toekomstbestendige kwaliteitsondernemingen en laat zich niet leiden door de samenstelling van aandelenindices. Het fonds combineert daartoe drie belangrijke aspecten van langetermijnbeleggen: de ondernemingen moeten structureel economische waarde toevoegen, zich verantwoordelijk opstellen naar de maatschappij en goed inspelen op veranderende technologieën.

Dankzij dialoog invloed op MVB-beleid ondernemingen

Het beperkte aantal bedrijven in de portefeuille, in combinatie met de lange beleggingsperiode, maakt het tevens realistisch om als eigenaar van een onderneming op te treden en om bedrijven daadwerkelijk aan te spreken op hun MVB-beleid. Ondernemingen staan in de praktijk vooral open voor een dialoog met beleggers waarvan bekend is dat zij belangen voor de lange termijn innemen. Op deze wijze is LTI bij uitstek een geschikte strategie om concreet inhoud te geven aan MVB.

Vermogensbeheerders hanteren uitsluitend langetermijncriteria

Met een uitgekiende combinatie van LTI-strategieën kan een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding worden gecreëerd. Voor het fonds hebben we externe vermogensbeheerders geselecteerd die uitsluitend langetermijncriteria hanteren bij hun aandelenselectie. Daarbij hebben we vooral gelet op drie aspecten: langetermijnvisie, duurzame ontwikkeling en belang van innoveren.

Verbeteren van beleggingsrendement

Bij TKP Investments zoeken we continu naar mogelijkheden om het beleggingsrendement te verbeteren bij een gelijkblijvend of lager risico. Het LTI-aandelenfonds hebben wij ontwikkeld naar aanleiding van een eigen onderzoek naar de optimale samenstelling van de aandelenportefeuille voor met name pensioenfondsen.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in het TKPI MM Long Term Investment Fund? Neem dan contact op met:

Alexandra GrooteTKP Investments Business Development Alexandra Groote
Business Development 
06 1028 7223
[email protected]

  

 
In onderstaande artikelen kunt u meer lezen over ons LTI-fonds

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties