Marktupdate: snelle koersdalingen op de beurzen

Snelle daling aandelenkoersen

Financiële markten lieten lange tijd een zeer stabiel verloop zien. Onder aanvoering van goed nieuws over de wereldeconomie en beter dan verwachte bedrijfswinsten, stegen koersen sterk en daalden risicopremies op obligaties. De Amerikaanse aandelenindex S&P 500 sloot op 26 januari van dit jaar nog op een hoogste koers ooit, en de van optieprijzen afgeleide bewegelijkheidindex VIX stond zeer laag.

De afgelopen dagen veranderde dit beeld sterk. Aandelenmarkten lieten een sterke daling zien. Vrijdag zagen we al koersdalingen in de Verenigde Staten en gisteren ging er meer dan 4% van de S&P 500 index af. Vandaag zien we dat de koersen in Europa en Azië in reactie daarop ook dalen; in Japan en Hong Kong sloten de beurzen vandaag ongeveer 5% lager. De VIX-index, de graadmeter voor volatiliteit, sloot gisteren op een niveau van tegen de 40, wat vergelijkbaar is met niveaus ten tijde van de financiële crisis

Aandacht voor inflatie

Een stijgende rente en nieuwe signalen dat de tot op heden lage inflatie begint aan te trekken, lijken de oorzaak te zijn van de daling. De werkloosheid in de Verenigde Staten staat met 4,1% op een bijzonder laag niveau. Krapte op de arbeidsmarkt leidt naar verwachting tot stijgende lonen en een opwaartse druk op de inflatie. Dit komt tot uiting in stijgende rentes. Met name de rente op Amerikaanse staatsobligaties is de afgelopen weken sterk opgelopen. Ook de rente op Bunds kende een vergelijkbare opwaartse trend. De 10-jaars rente op Duitse staatsobligaties staat inmiddels rond een niveau van 72 basispunten.

Vorige week werden de Unit Labor Costs over het vierde kwartaal gepresenteerd, deze kwamen aanzienlijk hoger uit dan verwacht: 2% versus een verwachting van 0,9%. Het gemiddelde uurloon in Amerika was 2,9% hoger dan een jaar eerder (de verwachting was 2,6%). Stijgende loonkosten zetten druk op bedrijfswinsten. Daarnaast kan een toename van inflatie het Amerikaanse stelsel van centrale banken ertoe bewegen het ruime monetaire beleid versneld af te bouwen, waardoor ook de rentes voor langere looptijden verder kunnen oplopen.

Hoge waarderingen maken beleggingen kwetsbaar

Risicopremies op risicovollere obligaties staan dichtbij historisch lage niveaus en zijn nog altijd lager dan aan het begin van dit jaar. Samen met de hoge waarderingen van aandelen maakt dit financiële markten gevoeliger voor vooruitzichten ten aanzien van economie, inflatie en renteniveaus. Daarnaast zijn markten mogelijk kwetsbaarder geworden door de jarenlange lage bewegelijkheid van koersen. Er is relatief veel geld belegd in strategieën die uitgaan van een blijvend lage volatiliteit. Deze strategieën verliezen veel geld bij een toename van de bewegelijkheid van koersen. Het terugdraaien van een deel van deze posities kan leiden tot tijdelijk extra verkoopdruk op koersen.

De hoge waarderingen van aandelen en bedrijfsobligaties worden kwetsbaarder in een omgeving met hogere financierings- en loonkosten. Daarnaast vormen veiligere obligaties een wat beter alternatief door de hogere rente, zij het dat verwachte rendementen nog steeds niet hoog zijn.

Ontwikkeling bedrijfswinsten

Bedrijfswinsten verrassen vooralsnog in positieve zin en de ontwikkeling van de wereldeconomie is sterk. We blijven scherp letten op eventuele signalen dat bedrijfswinsten onder druk komen te staan.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties