Meetbare SDG-impact: indicatoren voor beleggers

TKP Investments heeft meegewerkt aan het opstellen van indicatoren voor het meten van de bijdrage van beleggers aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: de zogenaamde SDG-impact. Deze indicatoren zijn gepresenteerd in het document ‘SDG impact indicators. A guide for investors and companies’. Het uiteindelijke doel is een forse toename van investeringen en financieringen die een meetbare bijdrage leveren aan SDG’s.

Werkgroep ontwikkelt methode voor het meten van SDG-impact

De handleiding is het resultaat van de werkgroep SDG Impactmeting, die onderdeel is van het Platform Duurzame Financiering van de Nederlandsche Bank. Behalve TKP Investments nemen nog twintig organisaties deel aan deze werkgroep. De werkgroep heeft als taak om een methodologie voor impactmeting te ontwikkelen die breed wordt gedragen door pensioenfondsen, verzekeraars en banken.

De invloed van beleggers op de Sustainable Development Goals

Met het formuleren van zeventien Sustainable Development Goals hebben de Verenigde Naties de duurzaamheidstrategie voor de komende jaren bepaald. Deze SDG’s hebben betrekking op wereldwijde problemen op het gebied van armoede, honger, gezondheid, klimaat, infrastructuur, onderwijs, ongelijkheid, arbeidsomstandigheden, et cetera. Institutionele beleggers hebben het vermogen en een verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het behalen van deze werelddoelen. Op dit moment staan SDG-gerelateerde beleggingen echter nog in de kinderschoenen. Dat komt onder meer omdat er nog geen standaard beschikbaar is om de SDG-impact te meten.

Transparante en werkbare indicatoren per SDG

De handleiding biedt handvatten voor het meten van de impact van beleggingen op een aantal SDG’s. Per SDG is een voorstel gedaan voor een aantal impactindicatoren. Deze indicatoren zijn niet volledig of verplichtend en ze laten voldoende ruimte voor flexibiliteit. Beleggers kunnen uiteraard zelf bepalen welke SDG’s voor hen relevant zijn. Ook staat het ze vrij om indicatoren nader te specificeren of nieuwe indicatoren toe te voegen, passend bij hun beleggingstrategie. De methodologie is gebaseerd op transparantie, geloofwaardigheid en werkbaarheid.  

Verdere ontwikkeling van een praktische standaard

De komende maanden zal het document worden voorgelegd aan relevante professionele netwerken en organisaties voor verdere verbetering. Ook zullen de relevantie en praktische toepassing van de voorgestelde indicatoren in de praktijk worden getoetst door de organisaties in de werkgroep. Op deze manier werken we verder aan een praktische standaard die beleggers helpt om hun bijdrage aan de SDG’s te meten. Een breed gedragen kernset van impactindicatoren helpt bedrijven, organisaties en instellingen om eenduidig en transparant te rapporteren over SDG-impact richting klanten en stakeholders.

Maatschappelijk verantwoord beleggen bij TKP Investments

Bij TKP Investments vinden wij het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor mens en milieu. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) is daarom een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. Lees meer over ons MVB-beleid.

Download het volledige rapport ‘SDG impact indicators. A guide for investors and companies’

Download de brochure ‘SDG impact indicators. A guide for investors and companies’

Lees meer over de werkgroepen van Platform Duurzame Financiering van de Nederlandsche Bank

 

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties