TKPI neemt deel aan adviesgroep voor internationale verslaggeving pensioenverplichtingen

Anne Laning, chief financial & operating officer bij TKP Investments, gaat als adviseur deelnemen aan het nieuwe Pension Plans Advisory Panel van de EFRAG – de European Financial Reporting Group. De EFRAG adviseert de Europese Commissie over internationale richtlijnen voor financiële verslaggeving. Het Pension Plan Advisory Panel gaat de EFRAG adviseren in een onderzoek naar betere afstemming van de IAS 19 richtlijn ‘Employee Benefits’ op hybride pensioenregelingen.

Mismatch met huidige hybride pensioenregelingen

De EFRAG maakt zich zorgen over de mismatch van de internationale richtlijn IAS 19, waarin de verslaggevingsregels voor pensioenverplichtingen zijn opgenomen, met hybride pensioenregelingen. Deze pensioenregelingen, die een combinatie zijn van defined contribution en defined benefit, komen in Europa steeds vaker voor. In de EU zijn beursgenoteerde ondernemingen wettelijk verplicht om IAS 19 te volgen bij het opstellen van hun financiële jaarverslagen en de wijze waarop zij omgaan met hun pensioenverplichtingen.

Verbetering van de richtlijnen voor verslaggeving

De EFRAG gaat op Europees niveau onderzoeken hoe de richtlijn beter kan worden afgestemd op pensioenregelingen met een vorm van risicodeling. Daarmee moet het voor beursgenoteerde ondernemingen eenduidiger worden hoe zij in hun financiële jaarverslagen dienen te rapporteren over hybride pensioenregelingen. Het Pension Plans Advisory Panel, dat bestaat uit twaalf experts uit verschillende EU-landen, heeft in het onderzoek een adviserende rol. De resultaten zullen worden voorgelegd aan de International Accounting Standard Board (IASB).

Deelname TKP Investments gesteund door partners

Anne Laning: “Met onze gedegen kennis van de pensioenwereld denken wij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek van de EFRAG. Bovendien vinden we het belangrijk dat het Nederlandse pensioenstelsel goed is vertegenwoordigd in de discussie over internationale verslaggeving. Onze deelname aan het panel wordt gesteund door de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving, de Pensioenfederatie en PensionsEurope.”

Lees ook het artikel in het Financieele Dagblad: Risicodeling verdient meer aandacht in discussie over nieuw pensioenstelsel.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties