Certificering en gedragscodes

TKP Investments streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van vakbekwaamheid en integriteit. Wij zijn daarom aangesloten, of hebben een certificering, bij organisaties die gedragscodes en standaarden in de vermogensbeheerbranche vastleggen. Hieronder een selectie:

DUFAS Code

In 2014 heeft de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze gedragscode geeft antwoord op de vraag wat klanten van hun vermogensbeheerders mogen verwachten. TKP Investments is via Aegon Asset Management aangesloten bij DUFAS en was indirect betrokken bij de totstandkoming van deze principes. In de DUFAS Code Vermogensbeheerders zijn tien algemene principes vastgelegd die vermogensbeheerders moeten toepassen volgens het ‘comply and explain’ principe.

DSI

Het Dutch Securities Institute (DSI) voert registers waarin effectenspecialisten zich kunnen laten opnemen. Het doel is bij te dragen aan het in stand houden en het verhogen van de kwaliteit van de effectenmarkt in Nederland en het vertrouwen daarin van het beleggend publiek. Hiertoe stelt DSI regels vast voor deskundigheid, integriteit en vakbekwaamheid van personen die in de effectenbranche werken. Opname in één van de registers geldt als keurmerk van vakbekwaamheid en integriteit.

ILG-member of the Cambridge Institute for Sustainability Leadership

De missie van de Investment Leaders Group (ILG) is om duurzaam beleggen binnen de investeringsketen te stimuleren. TKP Investments was de eerste Nederlandse vermogensbeheerder die is aangesloten bij de ILG. Samen met de andere internationale leden geven we het goede voorbeeld door te streven naar zowel financiële als sociale en duurzame waardevermeerdering. De ILG is onderdeel van the University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL).

CFA

Veel specialisten binnen TKP Investments dragen de titel CFA (Chartered Financial Analyst). De Code of Ethics and Standards of Professional Conduct van het wereldwijd erkende CFA Institute is daardoor vervlochten in de cultuur en werkwijze van TKP Investments.

GIPS

TKP Investments voldoet aan de Global Investment Performance Standards (GIPS). Wij hebben onze beleggingsprocessen en -administratie scherp in beeld en de rendementscijfers van onze beleggingsfondsen zijn op een uniforme wijze en op vergelijkbare basis beschikbaar. De GIPS-verificatie van de beleggingsfondsen van TKP Investments wordt jaarlijks door een extern accountantsbureau uitgevoerd en heeft sinds de start ervan een positief eindoordeel. Wij voldoen hiermee aan volgens GIPS gestelde verplichtingen en dit onderstreept de betrouwbaarheid van de performancemeting van onze beleggingsfondsen.

ISAE 3402 type II

De ISAE 3402 type II rapportage geeft een gedetailleerd inzicht in de wijze waarop wij de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen. Een managementverklaring en een oordeel van een externe accountant maken onderdeel uit van deze rapportage. De basis voor de ISAE 3402 type II rapportage is een uitgebreide risicoanalyse vanuit het perspectief van de klant. Dit rapport wordt ieder jaar naar onze klanten verstuurd.

KiFiD

Aegon Investment Management B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en is als dienstverlener opgenomen in het Kifid Register. U kunt bij Kifid terecht met uw klacht over een financieel product of financiële dienst. Kifid behandelt alleen klachten tegen financiële dienstverleners die bij haar zijn aangesloten. Als zij uw klacht kunnen behandelen, dan probeert de Geschillencommissie te bemiddelen tussen u en de financiële dienstverlener. Lukt dat niet, dan neemt de Geschillencommissie zelf een beslissing over uw zaak. Zo helpt Kifid u als consument om tot een oplossing te komen.

Bescherming persoonsgegevens

TKP Investments verbindt zich ertoe uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren. We hechten veel belang aan transparantie over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. We beschikken over een privacyverklaring waarin we u informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens door TKP Investments worden verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door TKP Investments van alle persoonsgegevens van zijn (potentiële) klanten, leveranciers en zakelijke partners alsook van bezoekers van de websites van TKP Investments.

Verbeterpunt of klacht bij TKP Investments doorgeven?

Bij TKP Investments doen we alles binnen ons vermogen om een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden. Heeft u een suggestie om onze dienstverlening verder te verbeteren, of bent u niet helemaal tevreden, dan horen we dat graag. Al uw input is welkom, of het nu om een klein of groot iets gaat. 
U kunt dit doorgeven op een manier die voor u het prettigst is. Mondeling, per e-mail of per post. Of direct aan één van onze accountmanagers.

Gelieerde organisaties

Naast aansluiting bij bovenstaande gedragscodes en standaarden, bundelen wij regelmatig onze krachten met een aantal gelieerde organisaties. Hier leest u meer over onze samenwerking met TKP Pensioen, Cappital en Stap.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Onze multi-management fondsen

Bekijk hier ons ruime aanbod aan actief en passief beheerde beleggingsfondsen. Natuurlijk volgens onze multi-managementstrategie.

Meer over onze fondsen

Duurzaam beleggen

Een financieel gezonde toekomst begint bij verantwoorde keuzes. Benieuwd hoe uw organisatie kan profiteren van onze duurzame aanpak?

Meer over duurzaam beleggen

Gelieerde organisaties