Interne risicobeheersing

Vertrouwen begint met een zorgvuldig en kritisch risicomanagementproces. Als fiduciair manager begrijpen wij dat als geen ander. Daarom maakt risicomanagement niet alleen deel uit van de dienstverlening aan onze klanten: ook de interne risicobeheersing heeft onze volledige aandacht. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij volledig ‘in control’ zijn.

Interne risicobeheersing: Three Lines of Defence model

Risicobeheersing is ingebed in alle lagen van onze organisatie. Daarbij maken wij gebruik van het ‘Three Lines of Defence’ model. Dat houdt in dat wij de instrumenten en maatregelen om risico’s te beheersen, hebben verdeeld over drie lagen in de organisatie.

First line of defence: de lijnorganisatie

De lijnorganisatie voert de primaire bedrijfsprocessen uit. Hieronder vallen alle medewerkers die betrokken zijn bij de dienstverlening aan onze klanten, zoals de accountmanagers. De lijnorganisatie bewaakt de risico’s op het niveau van de totale klantportefeuilles, de beleggingsportefeuilles en de externe vermogensbeheerders.

Second line of defence: Operational Risk Management & Compliance

De afdeling Operational Risk Management & Compliance is verantwoordelijk voor het identificeren, vastleggen en monitoren van risico’s in alle bedrijfsprocessen. De afdeling houdt toezicht op de risicomanagementactiviteiten in de eerste lijn en stuurt processen waar nodig bij.

Third line of defence: Internal Audit

De afdeling Internal Audit van Aegon N.V. vormt de derde lijn. Deze afdeling is volledig onafhankelijk en geeft een objectief oordeel over de eerste en tweede lijn. De afdeling Internal Audit heeft het mandaat om alle processen binnen de onderneming te beoordelen en doet dit op basis van een risicoanalyse.

Business Continuity Management

In iedere organisatie kan er weleens iets misgaan. Of dat nu is vanwege een storing, een (menselijke) fout of zelfs door opzet. Dan is het goed om te weten dat wij zijn voorbereid op allerlei mogelijke voorvallen. Ons Business Continuity Management framework (BCM) waarborgt de continuïteit van onze dienstverlening in geval van crisissituaties. Zo kan onze dienstverlening aan uw organisatie onverhinderd doorgaan, wat er ook gebeurt.

Jaarlijkse risicoanalyse

Ten behoeve van de interne risicobeheersing analyseren wij ieder jaar de mogelijk risico’s in onze organisatie. Op deze manier kunnen wij onze interne beheersmaatregelen indien nodig aanpassen. Deze jaarlijkse risicoanalyse heeft onder meer betrekking op operationele uitbestedingsrisico’s, IT-risico’s, juridische en compliance risico’s.

ISAE-rapport

Bij TKP Investments vinden wij transparantie belangrijk bij alles wat we doen. Met het ISAE 3402 type II rapport geven wij onze klanten op transparante wijze inzicht in de opzet, het bestaan en de werking van het stelsel van interne beheersing dat wordt toegepast bij de uitvoering van onze dienstverlening. De rapportage geeft een gedetailleerd inzicht in de wijze waarop wij de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen. Een managementverklaring en een oordeel van een externe accountant maken onderdeel uit van deze rapportage. Een uitgebreide risicoanalyse vanuit het perspectief van de klant vormt de basis van het ISAE-rapport.

Bent u benieuwd naar ons risicomanagement? Lees hier verder over ons risicomanagement in het beleggingsproces.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Onze multi-management fondsen

Bekijk hier ons ruime aanbod aan actief en passief beheerde beleggingsfondsen. Natuurlijk volgens onze multi-managementstrategie.

Meer over onze fondsen

Duurzaam beleggen

Een financieel gezonde toekomst begint bij verantwoorde keuzes. Benieuwd hoe uw organisatie kan profiteren van onze duurzame aanpak?

Meer over duurzaam beleggen

Gelieerde organisaties