Optimaal tot je recht komen in een dynamische omgeving

De Nederlandse pensioensector is volop in beweging. Een groeiend aantal pensioenfondsen kiest voor liquidatie en een collectieve waardeoverdracht naar een Algemeen Pensioenfonds (APF). Mathijs Lindemulder, implementatiemanager en beleggingsstrateeg bij TKP Investments, vertelt over zijn rol bij een aantal van deze complexe trajecten.

Lees meer

Risico verlagen door groener te beleggen – financiële risico’s van een abrupte transitie

Gosse Alserda en Menno Altena, Investment Strategists bij TKP Investments, schreven een artikel voor de Financial Investigator over de gevolgen van een sterke klimaatverandering. Los van de gevolgen die het heeft voor de wereldbevolking, kan het ook leiden tot tot financiële verliezen in de beleggingsportefeuille. Op de lange termijn kunnen beleggingsrendementen nadelig worden beïnvloed, bijvoorbeeld vanwege frequente schade door extreme weersomstandigheden. 

Lees meer

Nieuwe referentierente: ESTER vervangt EONIA

Al jarenlang zijn EONIA en Euribor de belangrijkste Europese referentierentes. Afgelopen jaren is er steeds meer vraag gekomen naar een alternatieve rente die transparanter en robuuster is dan de huidige rentes. Een werkgroep van de ECB heeft hier onderzoek naar gedaan en in september 2018 is bekend gemaakt dat er een nieuwe referentierente komt die EONIA gaat vervangen, ESTER.

Lees meer

Marktupdate: de risico’s van een harde Brexit

De mogelijke uitkomsten van de Brexit-onderhandelingen zijn even talrijk als onzeker. In deze marktupdate kijken we alvast vooruit op een aantal belangrijke sleutelmomenten en benoemen we enkele aandachtspunten voor de beleggingsportefeuille. Een harde Brexit, waarbij geen deal wordt bereikt vóór de deadline van 29 maart 2019, zal verreweg het meest ongunstig zijn. Dit leidt namelijk niet alleen tot veel onzekerheid voor de Britse economie, maar ook tot een ‘cliff edge’ scenario. En naarmate de tussentijdse deadlines verstrijken, groeit de onzekerheid over de mogelijke uitkomsten van de onderhandelingen.

Lees meer

Lifecycle investing: van theorie naar praktijk

Al decennialang worden beleggingsmixen ingericht op basis van persoonlijke risicovoorkeuren. In de loop van de tijd is dit concept verder ontwikkeld en hieruit is ‘lifecycle investing’ ontstaan, waarbij de beleggingsmix wordt aangepast op basis van leeftijd.

Lees meer

Duurzaam beleggen kan altijd

Duurzaam en verantwoord beleggen moet volgens ons een onlosmakelijk onderdeel zijn van het hele beleggingsproces. Uit het beleggingsproces volgt de verdeling in de portefeuille tussen aandelen, vastrentende en alternatieve instrumenten. Vervolgens is er veel ruimte om te kiezen op welke manier ESG aspecten (Environmental, Social and Governance) worden geïntegreerd.

Lees meer

Nieuwe aanpak voor opstellen beleggingsplan

Het beleggingsplan beschrijft en onderbouwt het strategische beleggingsbeleid. Dit jaar kiezen we voor een nieuwe aanpak. De centrale vraag voor de beleggingsplannen is: welke beleggingsportefeuille leidt tot een optimale positionering?

Lees meer

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties