Balansmanagement: hoeveel illiquide beleggingen kunnen pensioenfondsen aan?

Veel pensioenfondsen hebben de omvang van hun illiquide beleggingen de afgelopen jaren verhoogd. Dit roept de vraag op hoeveel illiquide beleggingen pensioenfondsen aankunnen, zonder dat het risicoprofiel substantieel wijzigt na een financiële schok. Het Investment Solutions Center van TKP Investments en Aegon Asset Management doet hier onderzoek naar.

Lees meer

Trek de deelnemer een maatpak aan

Pensioenfondsen moeten beter tegemoetkomen aan het verschil in risicovoorkeur bij hun deelnemers. Dat begint met het nauwkeuriger meten van de risicopreferentie. Een herverdeling van deelnemers naar risicobereidheid verkleint hun welvaartsverlies, stelt Gosse Alserda.

Lees meer

Reflectie op pensioen

De donkere dagen voor kerst zijn weer aangebroken, een tijd die uitnodigt tot reflectie. Een goede bron voor reflectie is een moment waarop je wordt geconfronteerd met ‘iets anders’. Zo’n moment beleefde ik kortgeleden.

Lees meer

Houden demografische ontwikkelingen de rente laag?

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn zowel de nominale als de reële rentes in Nederland en in vele andere landen fors gedaald. Het Investment Strategy team van TKP Investments heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken hiervan. Daarbij hebben we met name de demografische factoren in ogenschouw genomen.

Lees meer

Alternatieve vastgoedsectoren: hot…or not?

Traditionele vormen van vastgoed zijn nog steeds het meest populair onder beleggers. De afgelopen jaren zijn de prijzen van vastgoed echter flink gestegen. Wereldwijd wordt dan ook steeds meer belegd in alternatieve vastgoedsectoren. Welke kansen biedt dit voor institutionele beleggers?

Lees meer

Ruim monetair beleid zorgt voor rust, maar hoe lang nog?

De financiële markten bereiken historisch hoge niveaus bij een ongekend lage volatiliteit. De ECB laat intussen de geldkraan openstaan. Draagt zij zo niet bij aan een vertekend beeld van de fundamentele risico’s op financiële markten?

Lees meer

Infrastructuurbeleggingen 2.0

Veel pensioenfondsen en verzekeraars hebben het afgelopen decennium infrastructuurbeleggingen toegevoegd aan de strategische asset allocatie. Begrijpelijk, want infrastructuurinvesteringen in bijvoorbeeld zeehavens, spoorwegen en luchthavens vormen de smeerolie voor een goed draaiende economie. Inmiddels zijn we in de 2.0-fase beland. Harm-Zwier Medendorp, Hoofd Alternative Investments bij TKP Investments, vertelt hier meer over in Financial Investigator.

Lees meer

Stap: “We profiteren als APF van de schaal waarop TKP Investments belegt”

Stap ging ruim een jaar geleden van start als het eerste Algemeen Pensioenfonds (APF) van Nederland. Huub Popping, voorzitter van de beleggingsadviescommissie van Stap, blikt terug op een jaar in de voorhoede werken, in samenwerking met TKP Investments. “We hebben nog meer bereikt dan we van tevoren in gedachten hadden.”

Lees meer

Liability Driven Investments: stabiliteit in een dynamische renteomgeving

Renterisico is een van de grootste risicobronnen voor pensioenfondsen. Hoewel dit risico in beginsel goed afgedekt kan worden, spelen veel onderlinge afhankelijkheden een rol. In ons onderzoek naar Liability Driven Investments (LDI) hebben we de verschillende aspecten in kaart gebracht die van belang zijn voor de renteafdekking. Deze aspecten hebben te maken met de portefeuilleconstructie, de renteverwachtingen en de wet- en regelgeving.

Lees meer

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties