Hoe krijgen we meer vrouwen in de besturen van pensioenfondsen?

Financial Investigator legde een 19-tal pensioenprofessionals een aantal vragen voor: hoe krijgen we meer vrouwen in de besturen van pensioenfondsen?

Is er nog een speciale rol weggelegd voor de toezichthouder bij het toetsen op geschiktheid van vrouwelijke bestuurders? En moeten er harde quota opgesteld worden voor het aantal vrouwen in pensioenfondsbesturen? Waarom wel/niet?

Lees meer

Nieuwe oplossingen voor pensioenfondsen en charitatieve instellingen

Vorig jaar ontving TKP Investments van de internationale jury van Capital Finance International (CFI) de Best Risk Management Advisory Team of The Netherlands Award. De jury complimenteerde ons team met de innovatieve aanpak en vooruitziende blik. In het magazine CFI.co vertellen we hoe we sindsdien zijn blijven innoveren. Aandacht voor duurzaamheid, het betreden van nieuwe markten en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen staat daarbij centraal.

Lees meer

Uitzending NoordZ met Roelie van Wijk

“Hoe beleg je in een snel veranderende wereld met miljarden euro’s van andere mensen?” Deze vraag stelde NoordZ-presentatrice Marijke Roskam afgelopen dinsdag aan Roelie van Wijk, CEO van TKP Investments. In NoordZ gaat Marijke wekelijks in gesprek met gepassioneerde ondernemers in Noord-Nederland.

Lees meer

Marktupdate TKP Investments 16 maart 2017

Sinds het Brexit-referendum en de overwinning van Trump is de wereld onzeker over de nieuwe politieke koers, de opkomst van het populisme en de mogelijke economische gevolgen. Het is dan ook opvallend dat het sentiment op de financiële markten de afgelopen maanden onverminderd positief was. Dit vertaalt zich voornamelijk in dalende risicopremies voor de meeste categorieën vastrentende waarden en in stijgende koersen van aandelen.

Lees meer

Private debt: voor- en nadelen voor institutionele beleggers

Sinds het begin van de financiële crisis zijn private debt leningen in opkomst. Bij TKP Investments hebben we onderzoek gedaan naar de kansen van private debt voor institutionele beleggers. Private debt biedt als beleggingscategorie een hoog potentieel rendement, maar er zijn uiteraard ook risico’s aan verbonden. Beleggen in deze categorie vraagt dan ook om een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen. 

Lees meer

TKPI biedt best-in-class oplossing voor maatschappelijk verantwoord beleggen

Op de financiële markten groeit de aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Toch worstelen veel institutionele beleggers met de vraag hoe ze hun financiële doelstellingen kunnen combineren met criteria op het gebied van Environment, Social & Governance (ESG). Bij TKP Investments gingen we de uitdaging aan om een nieuw beleggingsfonds te ontwikkelen met goede rendementen en een bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid: het World Equity Index SRI Fund. Maar ook op andere manieren dragen we graag proactief bij aan de dialoog rondom verantwoord beleggen.

Lees meer

Wat doet het ‘America first’ van Trump met het vertrouwen van vastgoedbeleggers?

De Brexit en de overwinning van Trump vormen de opmaat voor een roerig 2017. Het is bovendien nog afwachten wat de verkiezingsuitslagen zullen zijn in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De wereld is onzeker over de nieuwe politieke koers, de opkomst van het rechts-populisme en de mogelijke economische gevolgen. Hoewel we misschien anders zouden verwachten, lijken deze ontwikkelingen nog nauwelijks van invloed op de beleggingsvoornemens van internationale vastgoedbeleggers.

Lees meer

Een actieve benadering van Long Term Investing

Long Term Investing (LTI) is voor veel institutionele beleggers een interessante strategie. Het sluit doorgaans goed aan bij hun doelstellingen en de strategie is bovendien nauw verbonden met Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Daarnaast is het verloop in de portefeuille relatief laag, waardoor transactiekosten beperkt blijven.

Lees meer

Fiduciair management: sterk advies en implementatie komen samen

TKP Investments directielid Robert Leenes deelde tijdens het rondetafelgesprek over fiduciair management, integraal balansbeheer en LDI zijn visie met vakgenoten. Financial Investigator organiseerde een interessante middag met verrassende verschillen tussen de fiduciaire aanbieders. Er is gesproken over de evolutie van het fiduciaire model, het verschil tussen advies en uitvoering, en het in control zijn van de pensioenfondsbesturen. 

Lees meer

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties