Publicaties & Nieuws

Publicaties

18 december 2018 Publicaties
Gosse Alserda en Menno Altena, Investment Strategists bij TKP Investments, schreven een artikel voor de Financial Investigator over de gevolgen van een sterke klimaatverandering. Los van de gevolgen die het heeft voor de wereldbevolking, kan het ook leiden tot tot financiële verliezen in de beleggingsportefeuille. Op de lange termijn kunnen beleggingsrendementen nadelig worden beïnvloed, bijvoorbeeld vanwege frequente schade door extreme weersomstandigheden.  Toch zijn er mogelijkheden die p...

Laatste nieuws

20 december 2018 Nieuws
Nederlandse pensioenfondsen ondertekenen vandaag het ‘Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen’ met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbonden en de overheid. TKP Investments is als lid van de Pensioenfederatie nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het convenant. Pensioenfondsen beleggen om te zorgen dat de premies die deelnemers nu betalen een goed inkomen voor de oude dag opleveren. Een pensioenfonds dat belegt in een ondern...

Gelieerde organisaties