Publicaties & Nieuws

Publicaties

27 februari 2019 Publicaties
De Nederlandse pensioensector is volop in beweging. Een groeiend aantal pensioenfondsen kiest voor liquidatie en een collectieve waardeoverdracht naar een Algemeen Pensioenfonds (APF). Mathijs Lindemulder, implementatiemanager en beleggingsstrateeg bij TKP Investments, vertelt over zijn rol bij een aantal van deze complexe trajecten. Een voorbeeld van een dergelijk traject van collectieve waardeoverdracht is dat van Pensioenfonds Ballast Nedam. Het bestuur van dit pensioenfonds heeft in septe...

Laatste nieuws

20 december 2018 Nieuws
Nederlandse pensioenfondsen ondertekenen vandaag het ‘Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen’ met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbonden en de overheid. TKP Investments is als lid van de Pensioenfederatie nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het convenant. Pensioenfondsen beleggen om te zorgen dat de premies die deelnemers nu betalen een goed inkomen voor de oude dag opleveren. Een pensioenfonds dat belegt in een ondern...

Gelieerde organisaties