Beleggen in infrastructuur: ‘why, what en vooral how’

Infrastructuurinvesteringen zijn essentieel voor een goed functionerende samenleving en een smeermiddel voor een goed draaiende economie. Of zoals Margaret Thatcher zei: “You and I come by road or car, but economists travel on infrastructure”. Een treffende uitspraak, maar wat zijn de kansen van infrastructuurprojecten voor institutionele beleggers? We delen graag onze eigen ervaringen met deze interessante beleggingscategorie.

Invloed op maatschappelijke en economische thema’s

Infrastructuur is bij uitstek geschikt voor een thematische beleggingsaanpak die de ontwikkelingen in regio’s en bedrijfssectoren overstijgt. Door te investeren in infrastructuur kunnen institutionele beleggers wereldwijd hun stempel drukken op de economie, technologische vooruitgang en belangrijke maatschappelijke thema’s. Infrastructuur omvat immers een breed scala aan voorzieningen, waaronder wegen, lucht- en zeehavens, nutsvoorzieningen en communicatie-infrastructuur. Maar ook sociale voorzieningen als gezondheidszorg, en voorzieningen op het gebied van duurzame energie bieden volop mogelijkheden.

Groeiende belangstelling voor infrastructuurbeleggingen

Bij TKP Investments merken we dat de belangstelling voor infrastructuurbeleggingen groeit. Steeds meer beleggers ontdekken dat zij met goed gekozen infrastructuurbeleggingen kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen, zoals vergrijzing, de opkomst van ‘disruptive technologies’ en de klimaatdoelstellingen voor 2020. Bovendien trekt de overheid zich steeds meer terug, wat meer ruimte biedt voor private investeringen. Ook leidt de aanhoudend lage rente bij veel institutionele beleggers tot een ‘search for yield’. Tot slot kan het feit dat veel landen achterstallig onderhoud hebben in hun infrastructuur investeren extra aantrekkelijk maken.

Thematisch beleggen met aantrekkelijk totaalrendement

Deze overwegingen waren voor één van onze klanten aanleiding om te starten met een investeringsprogramma in de beleggingscategorie infrastructuur. Thematisch beleggen wordt daarin verenigd met een aantrekkelijk totaalrendement. De focus ligt onder meer op de thema’s duurzame energie en economische infrastructuur. TKP Investments kreeg de mooie opdracht om de klant te ondersteunen bij de selectie en monitoring van enkele best-in-class private infrastructuurfondsen.

Wereldwijde energietransitie en economische groei

Om invulling te geven aan het thema duurzaamheid kozen we voor BlackRock, een manager met ruime ervaring met beleggingen in zon- en windenergie in Noord-Amerika en Europa. Om de wereldwijde energietransitie te stimuleren, investeert BlackRock ook in Japan. Sinds de kernramp in Fukushima staat duurzame energie hier hoog op de agenda: het land wil in 2030 minimaal 22% van de stroombehoefte duurzaam opwekken. Om wereldwijd de economische groei te stimuleren, is economische infrastructuur interessant, bijvoorbeeld op het gebied van transport zoals locomotieven en ander rollend materieel. Voor dit thema selecteerden we na een zorgvuldig onderzoekstraject het infrastructuurteam van Deutsche Asset Management (DeAM).

Bewezen deskundigheid met een sterk trackrecord

Onze multi-managementaanpak passen we uiteraard ook toe op de selectie van de infrastructuurfondsmanagers. Ons uitgangspunt is om managers te selecteren die expert zijn in een bepaald infrastructuurthema én over een sterk en meerjarig trackrecord beschikken. Zo viel DeAM op door zijn uitstekende trackrecord: het team lanceerde in 2006 zijn eerste fonds en belegde daarin circa EUR 2 mld. in een gediversifieerde portefeuille met economische infrastructuurprojecten. Vorig jaar lanceerde het team zijn tweede pan-Europese infrastructuurfonds.

Wederzijds partnerschap vormt de basis voor succes

Daarnaast streven we bij de selectie van infrastructuurmanagers naar een professioneel partnerschap. Ook daarvan is DeAM een goed voorbeeld. Hamish MacKenzie, Head of European Infrastructure and Infrastructure Debt van DeAM, zegt over de wederzijdse samenwerking: “Ons wijdvertakte netwerk biedt klanten van TKP Investments toegang tot infrastructuurbeleggingen in een sterk groeiende beleggingscategorie. We merken dat deze categorie ook bij Nederlandse institutionele beleggers meer en meer in de belangstelling staat. Daarnaast is het voor ons als manager erg belangrijk om in Nederland samen te werken met partijen met een doorvlochten visie op en een goed begrip van minder liquide beleggingen. TKP Investments is duidelijk zo’n partij. Een dergelijke samenwerking zorgt ervoor dat het werkelijke potentieel, in termen van rendement en diversificatie van infrastructuurbeleggingen, tijdig wordt onderkend en op een doordachte en gecontroleerde wijze kan worden geïmplementeerd.”

Ook voor infrastructuurbeleggingen geldt: ‘The proof of the pudding is in the eating’. De eerste ervaringen zijn echter zeer positief. We kijken er bij TKP Investments dan ook naar uit om het infrastructuurbeleggingsprogramma, uiteraard met behulp van onze goedgevulde fondsdatabase, de komende jaren voort te zetten.

Door: Harm-Zwier Medendorp, Manager Alternative Investments bij TKP Investments

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties