Beleggingskansen in opkomende markten

Aandelenmarkten in opkomende markten bieden beleggers een grote diversiteit aan bedrijven om in te investeren. Van wereldwijde marktleiders in een bepaalde technologie tot banken die grotendeels in dienst staan van de overheid. De categorie biedt een mooie opportunity set waaruit een kwalitatief goede portefeuille is samen te stellen met een aantrekkelijke rendementsverwachting. In een rondetafelgesprek van Financial Investigator gingen zeven experts, waaronder Anton Kramer van TKP Investments, met elkaar in gesprek over investeren in opkomende markten.

Jarenlange ervaring met beleggen in opkomende markten

TKP Investments heeft jarenlange ervaring met beleggingen in opkomende markten, onder andere als onderdeel van de wereldwijde aandelenportefeuille. Dit heeft in 2005 geresulteerd in het actief beheerde TKPI MM Emerging Markets Fund, dat zich specifiek richt op aandelen in opkomende markten. Anton Kramer is sinds de start portefeuillemanager van het fonds.

Actief beleggen voor de lange termijn

Beleggen voor de lange termijn is een belangrijk uitgangspunt bij de samenstelling van het Emerging Markets Fund. Wij vinden het belangrijk om actief te beleggen in aandelen van stabiele bedrijven met een goed bestuur en een lage schuldenpositie. Criteria op het gebied van Environment, Social en Governance (ESG) spelen dan ook een grote rol bij de aandelenselectie. Bedrijven met een langetermijnhorizon zullen vanzelfsprekend rekening houden met mens en milieu. En het is evident dat de aandeelhouder niet mag worden achtergesteld bij, bijvoorbeeld, het belang van de overheid. De manier waarop een bedrijf omgaat met aandeelhouders, is vaak ook een indicatie voor de manier waarom een bedrijf omgaat met mens en milieu.

Lage transactiekosten en volatiliteit

De focus op de lange termijn heeft een aantal bijkomende voordelen. De omzetsnelheid in het fonds is laag, waardoor de transactiekosten eveneens laag blijven. Dit compenseert het feit dat handelen in opkomende markten relatief duur is. Investeren in kwalitatief goede en solide bedrijven leidt daarnaast tot een lagere volatiliteit. In een dalende markt blijven de aandelen in fonds relatief stabiel; de daling van het fonds is daardoor meestal minder sterk dan de daling van de markt. Voor beleggers is het uiteraard aantrekkelijk om bij een lager risico een hoger rendement te behalen dan de markt.

Geconcentreerde portefeuilles met weinig aandelen

De beleggingen in het Emerging Markets Fund worden beheerd door best-in-class externe managers. Het fonds is een unieke combinatie van managers met een regionale en managers met een wereldwijde focus. Zo kan enerzijds worden geprofiteerd van regionale expertise en anderzijds een goede afweging worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende regio’s. De managers in het fonds beheren geconcentreerde portefeuilles met een klein aantal aandelen. Uitgangspunt is om liever grotere bedragen te investeren in een goed bedrijf dat de managers door en door kennen, dan het geld te verspreiden over meerdere bedrijven van mindere kwaliteit. Dat is ook de reden dat het fonds actief wordt beheerd en geen benchmark volgt. Zeker in opkomende markten kunnen allerlei bedrijven van dubieuze kwaliteit onderdeel zijn van de benchmark.

Efficiënte en schaalvoordelen

Door de beleggingen van verschillende klanten in het fonds te combineren, wordt geprofiteerd van efficiëntie en schaalvoordelen. Op deze manier kan TKP Investments bijvoorbeeld lage beheervergoedingen afspreken met de externe managers.

Uitstekende resultaten

De resultaten van het TKPI MM Emerging Markets Fund zijn tot dusver uitstekend. Een belegger die bij de start 100 euro in het fonds zou hebben belegd, zou nu 258 euro in het fonds bezitten. Een winst van 158 euro, waarvan 41 euro afkomstig is van extra rendement ten opzichte van de benchmark. In percentages is het rendement van het fonds 8,7% per jaar, tegenover 7,0% per jaar voor de benchmark. Het fonds heeft de afgelopen tien jaar een outperformance van gemiddeld 2% per jaar laten zien.

Onze ervaring is dan ook dat aandelen in opkomende markten een belangrijk onderdeel vormen van de portefeuille van institutionele beleggers met een langetermijnhorizon, zoals pensioenfondsen.

Lees hier het artikel in Financial Investigator: “Waarderingen emerging markets relatief aantrekkelijk”.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties