Best-in-class strategie biedt kansen voor pensioenfondsen

Een best-in-class aandelenstrategie geeft pensioenfondsen de mogelijkheid een financiële prikkel te geven aan bedrijven met een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Een best-in-class beleggingsstrategie gericht op duurzaamheid kenmerkt zich doordat er binnen een bepaalde sector alleen belegd wordt in bedrijven die voldoen aan een vooraf gedefinieerd kader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven zullen graag binnen een dergelijk kader willen vallen om op een efficiënte wijze kapitaal aan te kunnen trekken. Dit effect is sterker naarmate meer beleggers eisen stellen aan maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

De keerzijde van een dergelijke aanpak is dat engagement met de bedrijven die worden uitgesloten niet meer mogelijk is. Hier staan echter de voordelen van uitsluiting tegenover. Uitsluiting leidt tot een kleiner beleggingsuniversum, waardoor het belang van het pensioenfonds in een specifieke onderneming, en daarmee de zeggenschap, juist groter wordt. In het verleden zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd naar het nut van uitsluiten. Hieruit blijkt dat uitsluiting door beleggers op een gegeven moment leidt tot een omslagpunt waar de kapitaalkosten voor een bedrijf dat wordt uitgesloten hoger zijn dan de kosten die dat bedrijf maakt om de bedrijfsvoering op een meer duurzame manier in te richten.

Benchmark is essentieel

De specifieke samenstelling van best-in-class indices is afhankelijk van de benchmarkprovider en de ESG (Environmental, Social and Governance) researchprovider. Recentelijk heeft TKP Investments verschillende SRI (Socially Responsible Investment) indices nader onderzocht. Hierbij is onder andere gekeken naar de methodiek van MSCI. Voor de SRI-indices van MSCI worden alleen de 25% meest duurzame ondernemingen in de portefeuille opgenomen op basis van MSCI ESG scores. Deze ESG-scores worden continu gemonitord en de index wordt op kwartaalbasis herzien. Daarnaast sluiten de MSCI SRI indices een bredere lijst ondernemingen standaard uit. Zo wordt een deel van de MSCI World Index uitgesloten, namelijk ondernemingen die zich bezighouden met alcohol, tabak, gokken, pornografie, civiele vuurwapens, militaire wapens, kernenergie en genetische modificatie. We zien dat door via een SRI-benchmark te beleggen het maatschappelijk verantwoord beleggingsprofiel van een pensioenfonds nadrukkelijk verbetert. Ook zien we dat de CO2 uitstoot van de aandelenportefeuille daalt.

Uit de analyses blijkt dat de MSCI World SRI en MSCI Europe SRI passend zijn als benchmark voor passieve beleggingen van pensioenfondsen in wereldwijde en Europese aandelen. Vanwege de relatief grote exposure naar een aantal landen acht TKPI het op dit moment niet opportuun om passief best-in-class strategie voor opkomende markten toe te passen.

Op basis van de karakteristieken van deze indices wordt geconcludeerd dat de uitruil van een belegging conform een traditionele benchmark naar een SRI-benchmark geen invloed heeft op het risicobudget (uitgedrukt in het vereist eigen vermogen). De afgelopen jaren is het rendement van de MSCI World/Europe SRI Index hoger geweest dan dat van de traditionele benchmarks (MSCI World Index en MSCI Europe Index).

De komende periode doet TKPI verder onderzoek naar de toegevoegde waarde van het toepassen van strenge ESG-criteria binnen actieve aandelenstrategieën.

Deze publicatie is geschreven door Gertjan Medendorp, Investment Strategist TKP Investments.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties