Douwe Egberts Pensioenfonds toegetreden tot Stap: ‘Alles paste uiteindelijk perfect’

Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF) is op 1 april 2018 toegetreden tot Stap, het Algemeen Pensioenfonds waarvoor TKP Investments het vermogen beheert. Elvin van den Hoek, directeur van het bestuursbureau DEPF, vertelt over de migratie. “De mensen bij TKP Investments gingen als een soort architecten te werk.”

Nadat de cao-partijen bij Jacobs Douwe Egberts Nederland hadden besloten dat de nieuwe pensioenopbouw vanaf 2017 zou overgaan naar pensioenfonds PGB, werd Douwe Egberts Pensioenfonds per die datum een gesloten pensioenfonds. En had het fondsbestuur de opdracht het beste tehuis te vinden voor de opgebouwde pensioenaanspraken.

Eigen pensioenkring bij Stap

Dat is na een uitgebreide verkenning van alle opties Stap geworden, het Algemeen Pensioenfonds dat een initiatief is van pensioenuitvoerder TKP en Aegon. De 10.000 gewezen deelnemers, arbeidsongeschikte deelnemers en gepensioneerden van DEPF kregen bij Stap een eigen pensioenkring en Belanghebbendenorgaan (BO). Het betekent ook dat sinds 1 april van dit jaar het beheer over het pensioenvermogen van 1,8 miljard euro is toevertrouwd aan Stap.
“Als fonds zoek je een professionele partij die voor een kwalitatief goede uitvoering kan zorgdragen, waarbij de opgebouwde rechten zo waardevast mogelijk blijven, met een optimale vormgeving van de verhouding tussen rendement en risico, tegen aantrekkelijke kosten”, verklaart Van den Hoek de keuze van zijn fonds. “Met onze omvang lag een eigen pensioenkring voor de hand: het schaalvoordeel is voldoende, terwijl bijvoorbeeld de vrijval van buffers volledig ten goede komt aan je eigen deelnemers.”

Uitbestedingsrelatie

Stap voldeed aan alle eisen, en had onder meer als extra pluspunt dat het, net als DEPF in het verleden, voor het pensioenbeheer een uitbestedingsrelatie heeft met initiatiefnemer TKP Pensioen. “Stap maakt gebruikt van dezelfde systemen. Dat beperkte zowel de kosten als de risico’s van een overgang.”
Om de migratie van het vermogensbeheer succesvol te laten verlopen, heeft DEPF in een vroeg stadium contact gelegd met zijn vermogensbeheerders om na te gaan of bij een migratie issues zouden kunnen ontstaan. “Als fonds regelden we het beheer zelf, via onze beleggingscommissie en haar adviseurs. In de beginfase van het selectietraject bekeken we al hoe partijen omgaan met risicomanagement en de selectie van managers. Dat zag er bij Stap en TKP Investments allemaal heel FTK-proof uit. De investment beliefs van Stap kwamen ook voor 99 procent overeen met de onze.”

Positief verrast door analyse

Toen Stap op de shortlist was beland, werd Van den Hoek aangenaam verrast door de diepgaande analyse die de experts van Stap en TKP Investments al bleken te hebben verricht op de portefeuille: “Welke fondsen moesten eventueel worden geconverteerd? Wat zou een op een over kunnen en waar zouden we met andere managers in zee kunnen? Daar hadden ze een goed overzicht van. Eigenlijk kon wat hen betreft alles worden overgezet, maar zouden wellicht wel enkele aanscherpingen in de beheerkosten mogelijk zijn door over te stappen naar andere managers.”
Wat het beheer van de aandelen ontwikkelde markten en bedrijfsobligaties betreft, waarvoor DEPF discretionaire mandaten had verleend, is gekeken naar de passieve managers waarmee TKP Investments namens Stap scherpe afspraken heeft gemaakt. Ingewikkelder was de overgang van de afdekking van het valutarisico. “Daarbij stelde TKP Investments zich op als een soort architect: zij stapten erin met de partij die dat voor ons deed en stemden alles af, ook de te gebruiken tegenpartijen, zodat de overgang naadloos verliep en de kosten zeer laag uitpakten.”

Learnings voor een efficiënte transitie

Op de invloed van het Belanghebbendenorgaan van de pensioenkring Douwe Egberts bij Stap heeft Van den Hoek ook goed zicht: hij is lid, en kon in een vroeg stadium al een oordeel geven over het voorgestelde beleggingsbeleid binnen de pensioenkring Douwe Egberts. “De afspraak was om de strategische mix een op een over te zetten, tenzij er quick wins te behalen waren. Die aanpassingen hielden op twee punten een gewijzigde strategie in en werden keurig onderbouwd en tijdig door Stap voorgelegd aan het Belanghebbendenorgaan. We hebben er natuurlijk geen nee tegen gezegd.”
In een zo vroeg mogelijk stadium een Belanghebbendenorgaan installeren, dat is een van de learnings die Van den Hoek fondsbestuurders bij een transitie naar een eigen pensioenkring zou willen meegeven. “Dat heeft echt bijgedragen aan een efficiënte transitie. Verder is het raadzaam om tijdig in gesprek te gaan met DNB. Daardoor is bij ons het hele goedkeuringsproces soepel en zonder vertraging verlopen. En dan nog iets: zorg dat je bij de overgang een duidelijke taakverdeling afspreekt met je partners. Soms verzuip je in de mailtjes, je wordt overal ingekopieerd. Dan is het goed als je weet wanneer je in actie moet komen, en wanneer je bijvoorbeeld een onderhandeling kunt overlaten aan een partij als Stap en TKP Investments.”

Oog voor detail

Van den Hoek is binnenkort, als DNB zijn definitieve fiat geeft aan de liquidatie van DEPF, directeur-af, maar hij blijft als BO-lid kritisch volgen hoe Stap – en wat het vermogensbeheer betreft TKP Investments – zorgdragen voor een waardevast pensioen voor collega’s en ex-collega’s van Douwe Egberts. “Ik heb ervaren dat TKP Investments oog heeft voor detail, heel gestructureerd en projectmatig werkt en met zijn architect-achtige aanpak zorgt dat alles uiteindelijk perfect past. De mensen zelf zijn nuchter en no-nonsense. Ze kunnen goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en staan voor je paraat.”


Stap is een Algemeen Pensioenfonds en biedt pensioenfondsen de mogelijkheid om samen met anderen door te gaan als pensioenfonds. Stap is opgericht door pensioenuitvoerder TKP en verzekeraar Aegon en verzorgt eigentijdse pensioenregelingen. In 2016 heeft Stap voor TKP Investments gekozen als uitbestedingspartner voor het vermogensbeheer. Bezoek de website van Stap voor meer informatie.

 

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties