Effect van Donald Trump op de financiële markten

Tot verrassing van velen is Donald Trump gekozen tot nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika. De positie van de Republikeinse partij is bovendien verder verstevigd in zowel het Huis van Afgevaardigden als het Congres, waar de partij een meerderheid van de zetels bezet. Deze uitslag zorgt voor onrust op financiële markten ingegeven door onzekerheden over internationale handel, het Amerikaanse begrotingsbeleid en het buitenlandse beleid van de VS.

Hoewel de kans dat Hillary Clinton de verkiezingen zou winnen vooraf groter werd ingeschat, waren financiële markten de afgelopen weken toch al wat voorzichtiger geworden, zeker na de onverwachte uitslag van het Britse referendum over de Brexit.

Effecten op langere termijn

Trump’s economische agenda is nog rijkelijk vaag en het is nog onduidelijk hoe concreet zijn verkiezingsbeloften in de praktijk zullen worden uitgevoerd. Trump is een duidelijke bondgenoot van het Amerikaanse bedrijfsleven en heeft toegezegd de regel- en belastingdruk voor bedrijven te verlagen en de uitgaven voor infrastructuur te verhogen. Deze maatregelen zijn goed voor de economische groei, verlagen de werkloosheid maar kunnen leiden tot een hogere inflatie. Ook het begrotingstekort zal hierdoor oplopen. Deze ontwikkelingen leiden normaliter tot een hogere rente en dus koersdalingen op de obligatiemarkt.

In het verlengde hiervan ligt Trump’s neiging naar protectionisme om binnenlandse industrieën en werkgelegenheid te beschermen tegen laaggeprijsde importen uit Azië en Zuid-Amerika. Het invoeren van handelsbelemmeringen zal op langere termijn de groei afremmen, zowel in de VS als op wereldschaal, omdat de mogelijke productiviteitsvoordelen van internationale arbeidsverdeling niet optimaal worden benut. Voor ondernemingen buiten de VS zal het wellicht moeilijker worden om te exporteren naar ’s werelds grootste consumentenmarkt. Ook dit zal in de VS leiden tot een hogere inflatie en hogere rentevoeten. Een lagere economische groei in combinatie met een hogere inflatie betekent bovendien dat voor de Federal Reserve Bank een toenemend dilemma ontstaat of zij met haar rentebeleid de economische groei nog wel kan stimuleren, zonder de inflatie uit de hand te laten lopen.

Minder maatregelen tegen klimaatverandering

Tenslotte is Trump is ook voorstander van het terugdraaien van het Amerikaanse ziektekostenverzekerings-stelsel ObamaCare, en staat hij bovendien minder positief ten opzichte van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook dit zal leiden tot toenemende onzekerheden voor ondernemingen en beleggers in hieraan gerelateerde sectoren.

Wat betreft het buitenlandbeleid van de VS, nemen de onzekerheden duidelijk toe. De verkiezing van Trump zou kunnen leiden tot significante veranderingen van het beleid in bijvoorbeeld het Midden Oosten. Ook het gedrag van de VS bij nieuwe internationale crises wordt onder zijn presidentschap minder voorspelbaar.

Op defensiegebied lijkt Trump niet bereid om de genereuze financiering van de NAVO en de significante militaire aanwezigheid van de VS in Europa in de huidige mate voort te zetten. Dit betekent dat Europese landen zich waarschijnlijk gedwongen zullen zien om de komende jaren hun defensiebudgetten aanzienlijk uit te breiden, om meer op eigen kracht de grenzen van Europa te kunnen bewaken tegen een steeds onverzoenlijker Poetin, waarmee het ‘vredesdividend’ na het einde van de Koude Oorlog definitief ten einde is gekomen.

Eerste marktreactie lijkt mee te vallen

Naarmate de verkiezingsuitslag steeds meer in de richting wees van een overwinning voor Trump werd de nervositeit onder beleggers groter. Vergelijkbaar met de marktreactie op Brexit lijken de markten na een zeer negatieve initiële reactie in de loop van de dag te herstellen en lijkt de reactie daarmee op dit moment mee te vallen. Veel beleggers zullen echter gespannen afwachten hoe in Amerika gereageerd gaat worden wanneer de nieuwe handelsdag daar begint.

Valuta

De USD werd zwakker ten opzichte van de EUR, en ging van 1,10 naar 1,13. Vervolgens steeg de USD echter weer en staat nu ongeveer op het niveau van het slot van 8 november. De Mexicaanse Peso (MXN) werd de afgelopen weken door veel beleggers gezien als een indicator voor de kans dat Trump de verkiezingen ging winnen. De MXN daalde dan ook sterk in waarde ten opzichte van de USD en herstelde in de loop van die ochtend weinig.

Aandelen

Vanwege tijdsverschillen zijn de Aziatische aandelenmarkten de eerste waar de effecten van de verkiezingen zichtbaar werden. Aandelenindices in Azië daalden fors, vooral in Japan waar de index ongeveer 5% daalde. Andere aandelenmarkten in Azië waren iets gematigder met dalingen tussen 2% en 3%. De Europese aandelenbeurzen openden ook zeer negatief. Maar gedurende de dag herstelden aandelenkoersen. De Amerikaanse beurs laat bij opening kleine koersuitslagen zien.

Vastrentend

Rentes in de Verenigde Staten daalden in eerste instantie in een flight-to-safety. Maar ook hier keerde de trend gedurende de ochtend waardoor yields nu hoger zijn dan het slot van 8 november en voor langere obligaties zelfs fors hoger. De 30-jaars rente in de VS liep tegen het eind van de ochtend op met 0,15% tot 2,76%. Beleggers lijken bang voor flink hogere uitgaven die door de uitgifte van nieuwe obligaties gefinancierd moet worden. In Europa daalde de rente aanvankelijk, maar ook deze daling werd in de loop van de ochtend ongedaan gemaakt. Zo zakte de 30-jaars swaprente onder de 1%, na 8 november op 1,05% gesloten te zijn (eind ochtend 1,06%). Spreads van risicovollere categorieën zoals bedrijfsobligaties en staatsobligaties van opkomende markten stegen in eerste instantie en herstelden daarna enigszins, maar zijn per saldo nog steeds wat hoger.

Grondstoffen

De prijzen van grondstoffen laten een gemengd beeld zien. De veilige grondstoffen goud en zilver stegen in waarde. De meeste andere grondstoffen daalden per saldo.

Beleggingsbeleid

Het beleid van de beleggingsportefeuilles wordt gekenmerkt door een brede spreiding, zowel tussen beleggingscategorieën als binnen deze categorieën. Binnen de fondsen wordt het beleid in het algemeen niet bepaald door politieke sentimenten op korte termijn. In de continue dialoog die TKPI met de door haar aangestelde managers voert, zal de positionering van de portefeuilles in het licht van de lange-termijn effecten van deze verkiezing nadrukkelijk aan de orde komen.

Vooralsnog geen aanpassingen in het strategische beleggingsbeleid

Het is onze indruk dat het beleid van centrale banken nog steeds een zeer bepalende factor is in het marktsentiment. Beleggers lijken er op te vertrouwen dat centrale banken markten blijven ondersteunen. Voorlopig zien wij hier geen verandering in komen en zien dan ook vooralsnog geen noodzaak voor aanpassingen in het strategische beleggingsbeleid. Wel monitort TKPI of beleidskeuzes in onder meer de Verenigde Staten aanleiding zijn voor een nieuwe inschatting van voor beleggingscategorieën specifieke risico’s.

Op de hoogte blijven van actualiteiten? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief en marktupdates.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties