Goede kansen voor aandelen in emerging markets

De afgelopen jaren zijn veel beleggingscategorieën mede door de lage rente sterk in waarde gestegen. Een aantal categorieën, waaronder aandelen uit de Verenigde Staten en veel vastrentende waarden, kan inmiddels zelfs als duur worden geclassificeerd. Beleggers kunnen hier op verschillende manieren strategisch op anticiperen, bijvoorbeeld door meer naar illiquide beleggingen te alloceren. Daarnaast kan ook binnen beleggingscategorieën naar aantrekkelijke alternatieven worden gekeken. Binnen de categorie aandelen zien we bijvoorbeeld dat emerging markets relatief gunstige vooruitzichten hebben.

Relatieve waarderingen van aandelen

De relatief gunstige vooruitzichten voor opkomende markten zijn gebaseerd op relatieve waarderingen van verschillende aandelenmarkten. Hoewel het op de korte termijn nagenoeg onmogelijk is om aandelenkoersen goed te voorspellen, is de Shiller Price-Earnings ratio één van de beste voorspellers voor aandelenrendementen op langere termijn. Deze ratio geeft de verhouding weer tussen aandelenprijzen en de voor inflatie gecorrigeerde winsten over de afgelopen tien jaar. De ratio kan worden gebruikt om de relatieve waardering van aandelen ten opzichte van historische waarden te bepalen, en om verschillen tussen regio’s te in kaart te brengen.

Aandelen opkomende markten gunstig geprijsd

De Shiller PE ratio laat voor regionale aandelenmarkten behoorlijk grote verschillen zien aan het slot van het eerste kwartaal van 2018. Zo is deze waarde 29,8 voor de Verenigde Staten, 24,7 voor ontwikkelde markten en 17,2 voor emerging markets. Hoewel deze waarderingen nog ver onder de waarden liggen voorafgaande aan de ‘dot-com crash’ in 2000, zijn ze hoger dan vlak voor de financiële crisis in 2007. De huidige waarderingen zijn niveaus waarbij er in het verleden correcties zijn geweest.
De relatieve waarderingen moeten wel in perspectief worden geplaatst. Zo hebben aandelen in de Verenigde Staten historisch gezien een hogere waardering dan aandelen in andere regio’s. Maar ook als daarvoor gecorrigeerd wordt, blijft de conclusie dat aandelen uit opkomende markten relatief gunstig geprijsd zijn ten opzichte van aandelen uit ontwikkelde markten.

Emerging Markets fonds combineert regionale en wereldwijde mandaten

Het TKPI MM Emerging Markets Fund biedt een mogelijkheid om te profiteren van de kansen die aandelen in opkomende markten bieden. Het fonds belegt via mandaten aan geselecteerde externe managers. Daarbij maakt het gebruik van een unieke combinatie van regionale mandaten enerzijds en wereldwijde mandaten anderzijds. Op die manier profiteren beleggers niet alleen van regionale expertise maar ook van afwegingen tussen bedrijven in verschillende regio’s.

Beleggen voor de lange termijn in kwaliteitsondernemingen

De strategie is voornamelijk om voor de lange termijn te beleggen in bedrijven die in staat zijn onder wisselende marktomstandigheden goede resultaten neer te zetten. De omzetsnelheid in het fonds is daardoor laag, waardoor de transactiekosten in het fonds ook laag kunnen worden gehouden.
De portefeuilles van de externe managers zijn geconcentreerd in een relatief klein aantal ondernemingen. Dit vanuit de overtuiging dat het beter is om het risico reduceren door te beleggen in bedrijven die je door en door kent dan door het te spreiden over een groot aantal aandelen van minder goede kwaliteit. Door in het fonds meerdere managers te combineren, ontstaat een optimale rendement-risicoverhouding.

De resultaten van het fonds zijn tot dusver uitstekend met een jaarlijks rendement van meer dan 8% over de afgelopen 10 jaar, en met een outperformance van meer dan 3% per jaar ten opzichte van de index.

Conclusie

In veel regio’s zijn aandelen op dit moment duur. Dat geldt met name voor de ontwikkelde markten. Op basis van de Shiller Price-Earnings ratio zijn aandelen uit emerging markets, waar een groot deel van de wereldwijde economische groei plaatsvindt, echter gunstiger geprijsd. Dit biedt daarmee kansen voor beleggers, zeker als regionale mandaten worden gecombineerd met wereldwijde mandaten zoals gebeurt in het TKPI MM Emerging Markets Fund.

Door: Sibrand Drijver, Senior Investment Strategist, en Anton Kramer, Senior Portfoliomanager Emerging Markets

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties