Marktupdate TKP Investments 16 maart 2017

Sinds het Brexit-referendum en de overwinning van Trump is de wereld onzeker over de nieuwe politieke koers, de opkomst van het populisme en de mogelijke economische gevolgen. Het is dan ook opvallend dat het sentiment op de financiële markten de afgelopen maanden onverminderd positief was. Dit vertaalt zich voornamelijk in dalende risicopremies voor de meeste categorieën vastrentende waarden en in stijgende koersen van aandelen.

Nederlandse verkiezingsuitslagen

De verkiezingsuitslagen in Nederland zullen waarschijnlijk geen verandering brengen in het positieve sentiment op de financiële markten. Nu de VVD de grootste partij blijft, lijkt de politieke stabiliteit gewaarborgd en is de opkomst van het populisme minder groot dan verwacht. Wel is het natuurlijk nog afwachten wat de verkiezingsuitslagen in Duitsland en Frankrijk gaan doen. De moeizame relatie tussen Europa en Turkije kan mogelijk meer impact hebben op deze verkiezingen indien Turkije besluit om de bestaande afspraken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen eenzijdig op te zeggen.

Onzekerheid over de eurozone

De focus van Europa ligt nog steeds op de mogelijke politieke gevolgen voor de eurozone. Hoewel de Nederlandse verkiezingsuitslagen momenteel geen aanleiding geven tot zorg, kunnen de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland nog steeds leiden tot een grotere stem voor eurosceptici. Bovendien is de concrete uitwerking van de Brexit nog altijd onduidelijk. Ondertussen blijft de Griekse schuldenpositie zorgelijk en ook de Italiaanse schuldenpositie is nog weinig verbeterd. De Italiaanse banken verkeren nog steeds in moeilijkheden, met een hoog percentage non-performing loans. De economische groei en de inflatie nemen in Europa wel toe. De ECB verlengde eind 2016 de termijn voor monetaire stimulering tot eind 2017. Wel wordt per 1 april 2017 de grootte van de aankopen verlaagd van EUR 80 mld. naar EUR 60 mld.

Amerikaanse economie blijft belangrijkste graadmeter

De Amerikaanse economie blijft hoe dan ook de belangrijkste graadmeter van de wereldwijde economische situatie. Het werkloosheidspercentage in de VS is laag en de inflatie loopt op. De economische groei in het land trekt nog niet sterk aan, maar de maatregelen van president Trump kunnen op korte termijn tot een hogere groei leiden als hij erin slaagt om zijn plannen ten uitvoer te brengen. Op de lange termijn zijn de effecten echter onzeker. Meer protectionisme zal op de lange termijn negatieve gevolgen hebben voor de economie. Datzelfde geldt voor een oplopende staatsschuld in combinatie met stijgende rentes.

Chinese economie minder afhankelijk van export

In China zet de overheid door in haar streven om te komen tot een economie die minder afhankelijk wordt van export en sterker leunt op de binnenlandse economie. Dit is een complexe verandering, maar vooralsnog lijkt China op weg om dit te realiseren zonder dat de economische groei te sterk afneemt.

Download de volledige marktupdate

In onze marktupdate kunt u meer lezen over de invloed van bovengenoemde ontwikkelingen op de rente, beleggingscategorieën en rendementen: Marktupdate TKP Investments 16 maart 2017.

Op de hoogte blijven van actualiteiten? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief en marktupdates.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties