Nieuwe aanpak voor opstellen beleggingsplan

Het beleggingsplan beschrijft en onderbouwt het strategische beleggingsbeleid. Dit jaar kiezen we voor een nieuwe aanpak. De centrale vraag voor de beleggingsplannen is: welke beleggingsportefeuille leidt tot een optimale positionering?

Op de afdeling Investment Strategy staat de zomerperiode altijd in het teken van de voorbereidingen voor de beleggingsplannen voor volgend jaar. Hoewel de beleggingsplannen veelal in het laatste kwartaal met de klanten worden besproken, gaan hier de nodige voorbereidingen aan vooraf. Zo worden de ontwikkelingen en de actuele situatie van de verschillende beleggingscategorieën geanalyseerd en beschreven. Daarnaast maken wij een inschatting van de verwachtingen voor de middellange termijn (periode tot drie jaren vooruit). 

Nieuwe aanpak

Dit jaar hebben we gekozen voor een andere aanpak. Waar het beleggingsplan in voorgaande jaren bestond uit een enkel document waarin alles integraal werd beschreven, hebben we dit jaar gekozen om een afzonderlijk visiedocument te schrijven met daarin de visie van TKPI op de economische omstandigheden en op de verschillende beleggingscategorieën. Het visiedocument en de conclusies hieruit dienen vervolgens als input voor de beleggingsplannen, waar de koppeling naar de beleggingsportefeuille wordt gelegd. De klant specifieke adviezen zijn afhankelijk van de randvoorwaarden die u heeft vastgesteld. Deze nieuwe aanpak zorgt ervoor dat de beleggingsplannen kernachtiger worden doordat de analyses naar het visiedocument zijn verplaatst. De beleggingsplannen hebben zodoende meer ruimte voor waar ze voor bedoeld zijn: het beschrijven en onderbouwen van het strategisch beleggingsbeleid.

Macro-economische thema’s

Actuele thema’s zijn van groot belang voor de analyses van de verschillende beleggingscategorieën. De thema’s die dit jaar in het beleggingsplan terug komen zijn het monetaire beleid, de schuldenniveaus, inflatie en de wereldhandel.

Krapper monetair beleid

Het door centrale banken gevoerde monetaire beleid heeft afgelopen jaren voor een overmaat aan liquiditeit gezorgd op de financiële markten. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft de beleidsrente al enkele malen verhoogd en is tevens begonnen met het verkleinen van haar balans. De Europese Centrale Bank (ECB), heeft aangekondigd het opkoopprogramma in 2019 te beëindigen, maar de beleidsrente ten minste tot de zomer nog niet te verhogen. Door de afbouw van het monetaire beleid zal de liquiditeit in het financiële systeem aanzienlijk dalen en de vraag naar beleggingen sterk afnemen. Naar verwachting zal de rente stijgen als gevolg van deze ontwikkelingen.

Verder oplopende schulden

De staatsschuld van perifere landen in de eurozone is verder opgelopen, ondanks de economische voorspoed. Met name de staatsschuld van Italië is zorgelijk en de houding van de nieuwe Italiaanse regering ten opzichte van Europa helpt niet om deze zorgen weg te nemen. Wereldwijd lopen de schulden ook verder op. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld als gevolg van de belastinghervormingen van president Trump en in China stijgen de schulden al jaren naar steeds nieuwe recordniveaus.

Eindelijk inflatie?

De ontwikkelde economieën bevinden zich wereldwijd in een laat stadium van de economische cyclus. Door lage werkloosheid en krapte op de arbeidsmarkt kan op termijn opwaartse druk op inflatie ontstaan. De gestegen energieprijzen zorgen nu al voor een inflatie die hoger ligt dan de kerninflatie.

Wereldhandel op retour

De wereldeconomie merkt vooralsnog weinig van de protectionistische maatregelen van president Trump. Dit is omdat de omvang van de handel die tot nog toe getroffen is, klein is ten opzichte van de totale wereldhandel. De dreiging van verdere protectionistische maatregelen van de VS en andere economische grootmachten kunnen echter wel grootschalige impact hebben op de wereldhandel en zodoende ernstige schade toebrengen aan de wereldeconomie. Tot nog toe blijven de maatregelen beperkt tot de handel van de VS met andere landen. Mochten dit leiden tot maatregelen van andere landen onderling, dan ligt escalatie in een mondiale handelsoorlog op de loer. De impact van een handelsoorlog op de wereldwijde economische groei is lastig te overzien omdat het onduidelijk is hoe het vertrouwen van consumenten en producenten wordt beïnvloed. Een handelsoorlog kent vrijwel alleen verliezers.

Deze publicatie is geschreven door Peter Spijkman, Investment Strategist TKP Investments.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties