TKP Investments start met het opzetten van Long-Term Investing

TKP Investments (TKPI) zoekt continu naar mogelijkheden om het beleggingsrendement te verbeteren bij een gelijkblijvend of lager risico. Naar aanleiding van een eigen onderzoek naar de optimale samenstelling van de aandelenportefeuille voor pensioenfondsen, is TKPI dit jaar gestart met het opzetten van een ‘Long-Term Investing’  (LTI) aandelenfonds.

In dit fonds zullen enkele vermogensbeheerders worden gecombineerd die uitsluitend langetermijncriteria hanteren bij hun aandelenselectie. Deze benaderingen laten zich minder leiden door een aandelenindex. De samenstelling hiervan wordt immers slechts bepaald door de omvang of marktkapitalisatie van een onderneming, hetgeen niet altijd een goed beleggingscriterium hoeft te zijn.

Waarom Long-Term Investing?

Long-Term Investing is voor pensioenfondsen een interessante strategie. Allereerst is een langetermijnbeleggingshorizon bij uitstek toegesneden op die van een pensioenfonds. Daarnaast is een goede LTI-strategie nauw verbonden met Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Een ander voordeel is dat het verloop in de portefeuille relatief laag is, waardoor de transactiekosten beperkt blijven. TKPI heeft bij de selectie van vermogensbeheerders vooral gelet op drie aspecten: langetermijnvisie, duurzame ontwikkeling en belang van innoveren.

Langetermijnvisie

Allereerst dienen de beleggingscriteria primair georiënteerd te zijn op de lange termijn. Hierbij worden ondernemingen geselecteerd met een aantoonbaar concurrentievoordeel dat niet snel zal verdwijnen en gestoeld is op unieke knowhow. Dit kan expertise zijn op het gebied van hoogwaardige componenten voor elektronica, auto’s of vliegtuigen, maar ook expertise op het gebied van nieuwe behandelmethoden voor kanker die gebaseerd zijn op de zich snel ontwikkelende wetenschap over het menselijk genoom. Het voordeel kan echter ook liggen in de kracht van bekende merken of een uniek distributienetwerk. De bedrijven mogen niet afhankelijk zijn van enkele grote klanten. Op papier lijken deze criteria evident, in de praktijk worden ze echter niet altijd consequent toegepast: veel aandelenmanagers laten zich leiden door kortetermijnfactoren, zoals een aantrekkende economische groei of de olieprijs. Deze variabelen laten zich echter maar moeilijk voorspellen, waardoor de aandelenselectie averechts kan uitpakken.

Een langetermijnbelegger kijkt daarentegen met gezonde scepsis naar economische voorspellingen. Ook probeert hij zich te onttrekken aan het kuddegedrag waar beleggers zich regelmatig aan overgeven. Dit betekent wel dat de analyse van een onderneming des te grondiger dient te gebeuren, wat leidt tot een geconcentreerde portefeuille die belegd is in slechts dertig tot vijftig verschillende bedrijven. In vergelijking, een behoudende portefeuille bevat soms wel tachtig verschillende aandelen. Een grondige analyse maakt tevens een meer inhoudelijke monitoring van de portefeuille mogelijk.

Duurzame ontwikkeling

Naast een langetermijnvisie, beschouwt TKPI een scherpe oriëntatie op duurzame ontwikkeling als een essentieel onderdeel van Long-Term Investing. Een verantwoorde opstelling ten opzichte van het milieu en de maatschappij is voor bedrijven op lange termijn van levensbelang. Niet alleen voor hun continuïteit, maar ook voor hun groei. Duurzame ontwikkeling wordt nadrukkelijk gezien als een belangrijke ‘wind in de rug’ voor bedrijven. Daarmee is dit element zeer bepalend voor het succes van een LTI-strategie. Environmental, social en governance aspecten (ESG) spelen daarom een prominente rol bij de analyse van elke onderneming. Dit kan niet alleen leiden tot een lager risico van de portefeuille, maar leidt mogelijk ook tot een hoger rendement op lange termijn.

Het beperkte aantal bedrijven in de portefeuille, in combinatie met de lange beleggingsperiode, maakt het tevens realistisch om als eigenaar van een onderneming op te treden en om bedrijven daadwerkelijk aan te spreken op hun MVB-beleid. Ondernemingen staan in de praktijk vooral open voor een dialoog met beleggers waarvan bekend is dat zij belangen voor de lange termijn innemen. Op deze wijze is LTI bij uitstek een geschikte strategie om concreet inhoud te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Belang van innoveren

Tenslotte dient een langetermijnbelegger er wél rekening mee te houden dat de levenscycli van producten en ondernemingen steeds korter worden. Bedrijven moeten daarom goed kunnen inspelen op de snelle technologische ontwikkelingen en moeten, indien nodig, in staat zijn zichzelf opnieuw uit te vinden. Ook jonge innovatieve ondernemingen, die bijvoorbeeld op het kruispunt staan van informatietechnologie en gezondheidszorg, kunnen deel uitmaken van de portefeuille.

Managers met de juiste cultuur

Bij het selecteren van managers voor het LTI-aandelenfonds voert TKPI meerdere gesprekken met de betreffende portefeuillemanagers en maakt een grondige analyse van hun handelsgedrag in het verleden. Daarnaast kijkt TKPI naar de inrichting en cultuur van de bredere organisatie en interviewt ze ESG-analisten, Traders, Risk- en Compliance Officers.

Het doel is om vermogensbeheerders te kiezen die bovenstaande benaderingen optimaal combineren en die voldoen aan de aspiraties van onze klanten wat betreft Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Op zoek naar de lange termijn met een gunstig en duurzaam beleggingsresultaat!

Door: Jaap van der Geest, Portfoliomanager Equities bij TKP Investments

Op de hoogte blijven van actualiteiten? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief en marktupdates.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties