Wat gaat de rente doen?

De rente is de afgelopen jaren sterk gedaald, 0% bleek niet de bodem. Toch zijn er aanwijzingen dat de rente zich voorzichtig gaat herstellen. Recentelijk is de Duitse 10-jaars rente weer positief geworden en wordt in de markt een wat hogere inflatie ingeprijsd. Daarnaast heeft de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS vooralsnog een rente-opdrijvend effect. 

VS: loongroei versnelt

In de VS zijn de voortekenen het duidelijkst. De Amerikaanse loongroei versnelt. Dat zal ten koste gaan van de winstmarges van Amerikaanse ondernemingen, maar het kan ook een impuls geven aan de inflatie. De terughoudendheid van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, om de beleidsrente te verhogen zal daardoor naar verwachting verminderen. De Fed zal naar verwachting in december de beleidsrente een stap verhogen, mede geholpen door de wat hogere olieprijs ten opzichte van een jaar eerder.

Trump geeft impuls…

De reactie van financiële markten op de verkiezing van Donald Trump als nieuwe president van de Verenigde Staten was in eerste instantie negatief. Binnen een dag herstelden markten echter en in de daaropvolgende dagen lijkt de markt hogere economische groei en een hogere inflatie en rente in te prijzen. De verwachting dat onder Trump sprake zal zijn van lagere belastingen en hogere investeringen in infrastructuur, in combinatie met het verlagen van de regeldruk voor banken, maakt een hogere economische groei op kortere termijn mogelijk. Het is wel de vraag of Trump dit beleid kan waarmaken gezien het feit dat Republikeinen de afgelopen jaren felle tegenstanders waren van grotere overheidsuitgaven en een dito schuld.

… voor de korte termijn

Daarnaast kan het loslaten van restricties op de olie- en gasindustrie tot een impuls leiden. De terughoudendheid van de Fed voor het verhogen van de beleidsrente zal naar verwachting dan ook in de decembervergadering verdwenen zijn, zodat de beleidsrente een stap kan worden verhoogd. De vraag is natuurlijk of er niet meer rekening moet worden gehouden met tegenvallende groei op langere termijn. Plannen om handelsverdragen open te breken ter bescherming van Amerikaanse banen zouden tot hogere prijzen en lagere economische groei moeten leiden.

Europa: Brexit

In Europa lopen de renteniveaus de laatste dagen ook sterk op. Op ons continent is de economische groei tegen de verwachting in de afgelopen maanden wat aangetrokken, al was dat vooral te danken aan de wat zwakkere euro, lage olieprijzen, minder bezuinigingen en wellicht het beleid van de ECB. De Brexit heeft tot dusver weinig impact op het vertrouwen in de eurozone, maar het ligt voor de hand dat dit uiteindelijk het vertrouwen negatief zal beïnvloeden. De ECB bleek begin september, tegen de verwachtingen in, niet voornemens te zijn het opkoopprogramma van obligaties te verlengen. Die afwachtende houding zorgt voorlopig voor een wat sterkere euro, hoewel die na de verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten weer sterk daalde ten opzichte van de dollar.

Normalisatie renteniveau

Zou dit het begin kunnen worden van een normalisatie van rente- en inflatieniveaus? We denken dat het te vroeg is om deze conclusie te trekken. De vraag is bovendien welke renteniveaus we als normaal mogen beschouwen. Een 10-jaars rente van 1% in Duitsland is nog steeds een zeer lage rente, ook al is dat bijna 1% hoger dan de huidige waarde.

ECB voorzichtig

Bij TKP Investments geloven we dat de ECB zeer voorzichtig zal zijn en de markt niet zal willen verrassen met een minder ruim beleid. Tegelijkertijd is het volhouden of uitbreiden van het huidige programma lastig doordat de ECB tegen eerder gestelde grenzen van maximale exposure per staatsobligatie aanloopt. Wellicht zal de ECB net als de Bank of Japan uiteindelijk ook andere beleggingen moeten gaan opkopen.

Productiviteitsgroei beperkt

Naast de zeer lage Europese inflatie, die naar verwachting niet zal toenemen, valt op dat de productiviteitsgroei in Europa de afgelopen jaren beperkt is geweest. Ook nemen politieke onzekerheden toe na de Brexit en de verkiezing van Trump en lijkt er in brede zin meer oppositie te rijzen tegen handelsverdragen en vrijhandel.

Alternatieve beleggingen

Door de lage rente zijn de meeste beleggingscategorieën sterk in waarde gestegen. Momenteel zijn er meer beleggingen te vinden die verkoopwaardig zijn dan aankoopwaardig. Tegen deze achtergrond zullen beleggers rekening moeten houden met lagere toekomstige rendementen.

Door: Tjomme Dijkma, Senior Portfoliomanager Fixed Income bij TKPI en Arjen Tebbenhof, Investment Strategist bij TKPI

Op de hoogte blijven van actualiteiten? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief en marktupdates.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties