Risicomanagement

Risicomanagement is een van de hoekstenen van prudent en professioneel vermogensbeheer. Het beheersen van risico’s is immers een vast onderdeel van het beleggingsproces. Bij TKP Investments hebben we de dagelijkse beheersing van risico’s volledig geïntegreerd in onze processen. Zo kunt u volledig vertrouwen op onze werkwijze en de kwaliteit die we leveren.

Beheersing van beleggingsrisico’s

Goed risicomanagement vraagt om een integrale aanpak. Daarom vindt risicomanagement & compliance monitoring bij ons op verschillende niveaus plaats. Het beheersen van de beleggingsrisico’s gebeurt op de niveaus van de klantportefeuille, de afzonderlijke beleggingsfondsen en de individuele externe vermogensbeheerders.

Portefeuilleconstructie

Op basis van een Asset Liability Management studie (ALM) wordt vastgelegd welke risico’s acceptabel en nodig zijn voor het behalen van uw doelstellingen. Vervolgens adviseren we u over de optimale samenstelling van uw portefeuille en de bijbehorende risicomanagementstrategieën. De portefeuilleconstructie is erop gericht dat de daadwerkelijke balansrisico’s zo goed mogelijk aansluiten bij uw beleggingsbeleid en uw doelstellingen.

Risicomanagement beleggingsportefeuille

Wij monitoren dagelijks de beleggingsrisico’s in uw portefeuille. Daarnaast bewaken wij de uitvoering van de risicomanagementstrategieën en de handelingen van de externe vermogensbeheerders. Voor het monitoren van de balansrisico’s maken we gebruik van betrouwbare systemen en modellen.

Oplossingen op maat

Voor het beheersen van financiële risico’s, zoals rente- en valutarisico’s, bieden wij oplossingen op maat. Bijvoorbeeld door het renterisico af te dekken met een fysieke obligatieportefeuille in combinatie met renteswaps. Daarbij kunnen wij ook het onderpandbeheer voor u uitvoeren. In ons advies over renteafdekking en valuta-afdekking houden wij rekening met de kenmerken van de verschillende beleggingscategorieën en actuele marktomstandigheden.

Gedetailleerde risicorapportages

Ieder kwartaal ontvangt u van ons een gedetailleerde kwartaal- en risicorapportage. Naast een toelichting op de marktontwikkelingen geven wij u onder meer inzicht in de (relatieve) performance van uw beleggingen, inclusief een attributie-analyse. Voor pensioenfondsen maken we bovendien inzichtelijk wat bijvoorbeeld het effect is van een renteschok op de dekkingsgraad. In de risicorapportages brengen wij verschillende risico’s in kaart, waaronder het rente-, valuta-, krediet- en concentratierisico. U bepaalt zelf welke mate van diepgang u wenst in de rapportages.

Interne risicobeheersing

Ook het intern risicomanagement is bij TKP Investments goed geregeld. Met de ISAE 3402 type II rapportage geven wij u als klant inzicht in de opzet en werking van de interne beheersing in onze organisatie.

Wilt u meer informatie lezen over dit onderwerp? Ga naar onze interne risicobeheersing.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Onze multi-management fondsen

Bekijk hier ons ruime aanbod aan actief en passief beheerde beleggingsfondsen. Natuurlijk volgens onze multi-managementstrategie.

Meer over onze fondsen

Duurzaam beleggen

Een financieel gezonde toekomst begint bij verantwoorde keuzes. Benieuwd hoe uw organisatie kan profiteren van onze duurzame aanpak?

Meer over duurzaam beleggen

Gelieerde organisaties