Pensioenfondsen werken toe naar IMVO-convenant

Vandaag, 30 maart, brengt de Pensioenfederatie samen met leden een intentieverklaring uit over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Daarin staat dat de pensioensector wil toewerken naar een IMVO-convenant.

Afspraken over IMVO

De te maken IMVO-afspraken zijn erop gericht om bij te dragen aan het waarborgen van een goed en betaalbaar pensioen, een stabiele economie en een duurzame, veilige en rechtvaardige wereld. In het traject voor het maken van IMVO-afspraken wil de pensioensector actief de overheid en maatschappelijke organisaties betrekken.

Het doel is om te komen tot betere samenwerking en meer informatie-uitwisseling, zodat er verdere stappen gezet kunnen worden in de dagelijkse praktijk van verantwoord beleggen bij pensioenfondsen.

Verantwoord beleggen

Pensioenfondsen hebben primair de verantwoordelijkheid voor het beheer van het pensioenvermogen van de deelnemers en gepensioneerden: het realiseren van optimaal rendement bij verantwoord risico. In het verlengde daarvan legt elk pensioenfonds in zijn beleid over verantwoord beleggen andere accenten; afhankelijk van onder meer de sector, het bedrijf of de beroepen van de fondsdeelnemers. De Pensioenfederatie wil streven naar een convenant dat aansluit bij de diversiteit van de sector en dat tegemoetkomt aan meerwaarde voor de samenleving en pensioenfondsen.

Het volledige persbericht kunt u lezen op de website van de Pensioenfederatie.

Maatschappelijk verantwoord beleggen bij TKP Investments

Een aantal professionals van TKP Investments heeft vanuit hun expertise input geleverd en volgt de verdere ontwikkelingen. Daarnaast zijn we regelmatig in gesprek met onze klanten over duurzaamheid in de beleggingsportefeuille, lange termijn beleggen en de mogelijkheden hiervoor. Afgelopen jaar ontwikkelden we het World Equity Index SRI Fund. Een nieuw beleggingsfonds met naar verwachting goede rendementen en een bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid. Ook het Long Term Investing aandelenfonds is inmiddels van start gegaan. LTI is nauw verbonden met maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarnaast is het verloop in de portefeuille relatief laag, waardoor transactiekosten beperkt blijven.

 Meer weten over wat wij doen op het gebied van duurzaam beleggen? Dan verwijzen wij u graag naar samen werken aan duurzame oplossingen.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties