Infrastructuurbeleggingen 2.0

Veel pensioenfondsen en verzekeraars hebben het afgelopen decennium infrastructuurbeleggingen toegevoegd aan de strategische asset allocatie. Begrijpelijk, want infrastructuurinvesteringen in bijvoorbeeld zeehavens, spoorwegen en luchthavens vormen de smeerolie voor een goed draaiende economie. Inmiddels zijn we in de 2.0-fase beland. Harm-Zwier Medendorp, Hoofd Alternative Investments bij TKP Investments, vertelt hier meer over in Financial Investigator.

Lees meer

Stap: “We profiteren als APF van de schaal waarop TKP Investments belegt”

Stap ging ruim een jaar geleden van start als het eerste Algemeen Pensioenfonds (APF) van Nederland. Huub Popping, voorzitter van de beleggingsadviescommissie van Stap, blikt terug op een jaar in de voorhoede werken, in samenwerking met TKP Investments. “We hebben nog meer bereikt dan we van tevoren in gedachten hadden.”

Lees meer

Liability Driven Investments: stabiliteit in een dynamische renteomgeving

Renterisico is een van de grootste risicobronnen voor pensioenfondsen. Hoewel dit risico in beginsel goed afgedekt kan worden, spelen veel onderlinge afhankelijkheden een rol. In ons onderzoek naar Liability Driven Investments (LDI) hebben we de verschillende aspecten in kaart gebracht die van belang zijn voor de renteafdekking. Deze aspecten hebben te maken met de portefeuilleconstructie, de renteverwachtingen en de wet- en regelgeving.

Lees meer

Beleggen in duurzaam vastgoed: voor een beter rendement én een betere wereld

Bij TKP Investments zijn we ervan overtuigd dat een duurzame vastgoedportefeuille resulteert in een lager risicoprofiel van vastgoedbeleggingen. Energiezuinige panden hebben bijvoorbeeld een betere concurrentiepositie dankzij het kostenvoordeel ten opzichte van andere panden. Dit maakt het investeren in het verduurzamen van vastgoed vaak economisch rendabel. Daarom hebben wij ESG-thema’s (Environment, Social, Governance) volledig geïntegreerd in onze vastgoedbeleggingen.

Lees meer

Wat doen de lage spreads met de rendementsverwachtingen voor obligaties?

Bij risicovolle beleggingen in obligaties bieden spreads (risicopremies) extra rendement ter compensatie van het risico van deze obligaties. Een voldoende hoge spread compenseert voor de verwachte verliezen in de portefeuille en leidt tot extra rendement voor de belegger die de risico’s draagt. De afgelopen tijd zijn veel spreads echter flink gedaald. Dit komt onder meer door de gunstige economische omstandigheden in de Verenigde Staten en de aantrekkende groei in Europa. Een andere oorzaak is dat veel beleggers door de lage rente naar risicovollere obligaties zijn gedreven om rendement te behalen. De centrale vraag is of deze lage spreads gevolgen hebben voor de rendementsverwachtingen en of er aanpassingen nodig zijn in de portefeuille.

Lees meer

Onzekerheid

In uw dagelijks leven, en dat van mij, duiken vaak onzekerheden op. Zijn ze financieel van aard, dan kunnen ze variëren van groot – hou ik mijn baan nog wel? – tot klein – hoe pakt de jaarafrekening gas en licht uit?, maar één ding hebben ze gemeen: we voelen ons er niet zo prettig bij. We dekken ons het liefst in tegen dit soort onzekerheid.

Lees meer

Millennials vragen om nieuwe vormen van financiële dienstverlening

Millennials heten ze, de kinderen van babyboomers. Geboren tussen 1980 en 2000, opgegroeid in een digitale wereld. De impact van deze groep op de economie wordt steeds groter. En dus ook op de wereld van vermogensbeheer. DUFAS – voluit de Dutch Fund and Asset Management Association – organiseerde vorig jaar een aantal rondetafelsessies over de toekomst van de vermogensbeheersector. Eén van de besproken onderwerpen was de aansluiting van de sector op de generatie van de millennials.

Lees meer

Responsible Investment Report Aegon Asset Management 2016

Aegon Asset Management heeft vandaag het 2016 Responsible Investment Report gepubliceerd. Als onderdeel van Aegon Asset Management heeft TKP Investments meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport. Dit jaarlijkse rapport geeft een overzicht van de wereldwijde activiteiten en initiatieven van Aegon Asset Management op het gebied van verantwoord beleggen.

Lees meer

Britse verkiezingen: conservatieven verliezen meerderheid

De verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk leidden gisteravond tot een verrassing. Op basis van de meeste opiniepeilingen vóór de verkiezingen werd verwacht dat de conservatieve partij geleid door Theresa May haar meerderheid in het Lagerhuis zou vergroten. Markten hadden deze verwachting ook ingeprijsd. Bij het bekend worden van de uitslag bleek echter dat Labour onder Jeremy Corbyn de verwachtingen heeft overtroffen en dat de conservatieven de meerderheid zijn kwijtgeraakt.

Lees meer

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties