Voorbereiding succesvolle collectieve waardeoverdracht

Stel, u bent bestuurder van een pensioenfonds dat zich beraadt op de toekomst. Een liquidatie, fusie of overstap naar een andere partij: alle opties verdienen overweging. Als u in het besluitvormingsproces op tijd aandacht besteedt aan de beleggingsaspecten, kunt u onnodig risico op tegenvallers bij een waardeoverdracht voorkomen. Kortom: op zoek naar continuïteit.

Lees meer

Small-caps, een waardevolle toevoeging aan de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen

Om het rendement op beleggingsportefeuilles te verhogen zoeken wij voor onze klanten voortdurend naar (nieuwe)investeringsmogelijkheden. Op het eerste gezicht lijken small-caps niet direct goed te passen bij het formaat en de doelstellingen van pensioenfondsen. Toch zijn wij van mening dat deze categorie zeker waarde kan toevoegen aan de beleggingsportefeuille. Waarom wij deze overtuiging hebben en waar je als belegger op moet letten, leggen Arjen de Boer, Portfolio Manager en Arjen Tebbenhof, Investment Strategist bij TKP Investments uit in de derde uitgave van de Financial Investigator.

Lees meer

Minder liquide beleggingen vormen mooie toevoeging

Als gevolg van de (blijvend) lage rente, worden liquide beleggingscategorieën als fixed income steeds minder interessant. Beleggers zijn daarom op zoek naar andere manieren om het rendement op de portefeuille te verhogen. Een van de mogelijkheden waar TKP Investments onlangs onderzoek naar heeft gedaan, is beleggen in infrastructuur. Imre Jansen, Investment Strategist TKP Investments legt uit hoe deze belegginscategorie een mooie toevoeging kan zijn in de beleggingsportefeuille.

Lees meer

De jeugd heeft de toekomst

Het is algemeen bekend dat het pensioenbewustzijn onder jongeren gering is. Maar ook in de pensioenfondsbesturen zitten vrijwel geen mensen onder de 40. En dat is jammer, want de jeugd heeft wellicht een andere, frissere, blik op ons pensioenstelsel. Om erachter te komen hoe zij tegen het pensioenstelsel aan kijken, legde de Financial Investigator aan 19 jonge professionals verschillende vragen voor. Waaronder Anna Czylok, Investment Strategist bij TKP Investments.
Lees meer

Private equity doet veel goeds, maar heeft slechte PR

Hoewel private equity veel goeds doet, kampt de sector met een negatief publieksbeeld. Er worden pogingen gedaan om daar verbetering in te brengen. Zeven deskundigen aan het woord, waaronder Remco Flapper, Senior Portfolio Manager Alternative Investments bij TKP Investments.

Lees meer

Lage rente beïnvloedt omgang met LDI sterk

Sinds 2006 wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de matching- en risicoportefeuille. Weliswaar gaan we weer terug naar een integraal beleggingsbeleid, maar Liability Driven Investing (LDI) blijft van belang.  Financial Investigator organiseerde met zeven deskundigen een rondetafeldiscussie. Waaronder Sibrand Drijver, Senior Investment Strategist bij TKP Investments.

Lees meer

Selectie is ‘key’ in private equity portefeuille

Beleggen in private equity staat dankzij mooie resultaten in de afgelopen vrij jaar sterk in de belangstelling. Daar is een reden voor. Met hun lange beleggingshorizon kunnen pensioenfondsen de bij de beleggingcategorie horende illiquiditeitspremie verdienen. Remco Flapper, Senior Porfolio Manager Alternative Investments bij TKP Investments, legt uit in de Financial Investigator hoe selectie in zijn werk gaat en welke overwegingen hierbij een rol spelen.

Lees meer

Real assets genereren stabiele cash flows

Een belangrijke reden om in real assets te beleggen, zijn de liability matching vereisten. Karakteristieken van real assets zijn lange duration, indexatie en stabiele cash flow. Verder worden langetermijnbeleggers voor de illiquiditeit van real assets gecompenseerd. Acht deskundigen, waaronder Harm-Zwier Medendorp Manager Alternative Investments TKP Investments, aan het woord over real assets.

Lees meer

Veertien cio’s dringen aan op langetermijnbeleid

Beursgenoteerde ondernemingen, pensioenfondsen en vermogensbeheerders moeten terug naar een beleid voor de lange termijn. Die oproep doen veertien hoofden beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen en vermogensbeheerders. De nu overheersende focus op de korte termijn gaat ten koste van langetermijnbelangen, waarschuwen ze.

Lees meer

Kortetermijnwinst of langetermijn waardecreatie?

Roelie van Wijk van TKP Investments is één van de ruim 15 Chief Investment Officers/Chief Excecutive Officers van zowel pensioenfondsen als vermogensbeheerders die gezamenlijk een ambitiestatement hebben opgesteld dat als leidraad kan dienen om daadwerkelijk tot een langetermijnbeleggingshorizon te komen ten aanzien van beursgenoteerde aandelen. ‘Wij committeren ons de komende jaren hieraan door in onze eigen organisaties concrete stappen te zetten die hieraan bijdragen. Met gebundelde krachten vergroten we de kans op succes’.

Lees meer

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties