Private equity doet veel goeds, maar heeft slechte PR

Hoewel private equity veel goeds doet, kampt de sector met een negatief publieksbeeld. Er worden pogingen gedaan om daar verbetering in te brengen. Zeven deskundigen aan het woord, waaronder Remco Flapper, Senior Portfolio Manager Alternative Investments bij TKP Investments.

Lees meer

Lage rente beïnvloedt omgang met LDI sterk

Sinds 2006 wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de matching- en risicoportefeuille. Weliswaar gaan we weer terug naar een integraal beleggingsbeleid, maar Liability Driven Investing (LDI) blijft van belang.  Financial Investigator organiseerde met zeven deskundigen een rondetafeldiscussie. Waaronder Sibrand Drijver, Senior Investment Strategist bij TKP Investments.

Lees meer

Selectie is ‘key’ in private equity portefeuille

Beleggen in private equity staat dankzij mooie resultaten in de afgelopen vrij jaar sterk in de belangstelling. Daar is een reden voor. Met hun lange beleggingshorizon kunnen pensioenfondsen de bij de beleggingcategorie horende illiquiditeitspremie verdienen. Remco Flapper, Senior Porfolio Manager Alternative Investments bij TKP Investments, legt uit in de Financial Investigator hoe selectie in zijn werk gaat en welke overwegingen hierbij een rol spelen.

Lees meer

Real assets genereren stabiele cash flows

Een belangrijke reden om in real assets te beleggen, zijn de liability matching vereisten. Karakteristieken van real assets zijn lange duration, indexatie en stabiele cash flow. Verder worden langetermijnbeleggers voor de illiquiditeit van real assets gecompenseerd. Acht deskundigen, waaronder Harm-Zwier Medendorp Manager Alternative Investments TKP Investments, aan het woord over real assets.

Lees meer

Veertien cio’s dringen aan op langetermijnbeleid

Beursgenoteerde ondernemingen, pensioenfondsen en vermogensbeheerders moeten terug naar een beleid voor de lange termijn. Die oproep doen veertien hoofden beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen en vermogensbeheerders. De nu overheersende focus op de korte termijn gaat ten koste van langetermijnbelangen, waarschuwen ze.

Lees meer

Kortetermijnwinst of langetermijn waardecreatie?

Roelie van Wijk van TKP Investments is één van de ruim 15 Chief Investment Officers/Chief Excecutive Officers van zowel pensioenfondsen als vermogensbeheerders die gezamenlijk een ambitiestatement hebben opgesteld dat als leidraad kan dienen om daadwerkelijk tot een langetermijnbeleggingshorizon te komen ten aanzien van beursgenoteerde aandelen. ‘Wij committeren ons de komende jaren hieraan door in onze eigen organisaties concrete stappen te zetten die hieraan bijdragen. Met gebundelde krachten vergroten we de kans op succes’.

Lees meer

“De toekomst van ons pensioen” (Financial Investigator, nr 3 2015)

Financial Investigator legde een 15-tal pensioenprofessionals, waaronder Roelie van Wijk (Algemeen Directeur TKP Investments), een drietal vragen voor over ons pensioenstelsel: Waar liggen de grootste kansen en uitdagingen voor ons pensioenstelsel in de komende jaren, hoe gaat ons huidige stelsel zich ontwikkelen en wat is de invloed van Europa op ons huidige pensioenstelsel?

Lees meer

“Externe managers wijken sterk af van de benchmark”(Financial Investigator, nr 2 2015)

In de vijf jaar tot en met 2014 heeft het TKPI MM Emerging Market Fund een geannualiseerd rendement behaald van 7,92 procent tegen 5,31 procent voor de benchmark, de MSCI Emerging Markets. Dat scheelt 2,48 procentpunt, waarmee het fonds beter dan zijn doelstelling van 2 procentpunt boven de benchmark heeft gepresteerd. Senior Portfoliomanager Anton Kramer is bij TKP Investments verantwoordelijk voor emerging markets.

Lees meer

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties