Duurzaam beleggen kan altijd

Duurzaam en verantwoord beleggen moet volgens ons een onlosmakelijk onderdeel zijn van het hele beleggingsproces. Uit het beleggingsproces volgt de verdeling in de portefeuille tussen aandelen, vastrentende en alternatieve instrumenten. Vervolgens is er veel ruimte om te kiezen op welke manier ESG aspecten (Environmental, Social and Governance) worden geïntegreerd.

ESG-integratie altijd mogelijk in de portefeuille

Met de opmars van verantwoord beleggen is het beleggingsuniversum uitgebreid met categorieën die zich richten op specifieke doelstellingen en behoeften. Denk bijvoorbeeld aan green bonds, microfinanciering of aandelen met een SDG-thema (SDG: Sustainable Development Goal of duurzaam ontwikkelingsdoel). Uitbreiding is geen nieuw fenomeen. Het beleggingsuniversum is altijd blijven groeien, enerzijds door ontwikkeling van de financiële markten, anderzijds door financiële innovatie. Tegenwoordig beleggen we in private equity-fondsen en vastgoedfondsen, wat tot voor kort nog niet mogelijk was. ESG-geoormerkte beleggingen zijn wat dat betreft niet anders. Maar beleggen in dat soort categorieën is niet per se nodig om duurzaam te beleggen. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

ESG-beleggingen zijn met name geschikt wanneer u als belegger actief wilt kiezen voor een onderwerp dat u belangrijk vindt, zoals klimaatverandering. Een belegging in bijvoorbeeld green bonds ondersteunt projecten die voor een efficiëntere energiemix zorgen en bijdragen aan duurzaamheid. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld beleggingen in energiezuinig vastgoed of in aandelen van bedrijven die warmtepompen produceren. Er zijn volop mogelijkheden. En als u als belegger niet wilt differentiëren tussen thema’s? Waarom eigenlijk niet, zullen sommigen zich afvragen: laten we het voorbeeld nemen van een pensioenfonds met vijfduizend deelnemers. Zoveel mensen, zoveel meningen, en om iedereen te vertegenwoordigen, besluit het pensioenfonds niet-thematisch te beleggen. Is duurzaam beleggen dan onmogelijk? Integendeel.

Bedrijfscultuur is belangrijke graadmeter

Voor ons staat duurzaam gelijk aan: bestendig, betrouwbaar en blijvend. Of, met andere woorden: duurzaam is ‘kogelvrij’. Hoe zorgt u dat uw beleggingen ‘kogelvrij’ zijn? Er is maar één manier om daarvoor te zorgen: precies weten waar u in belegt.

Dat klinkt simpel maar is het in de praktijk niet, in ieder geval niet voor iedere belegger. Echt duurzaam beleggen betekent de portefeuille van onderaf opbouwen en de bedrijven waarin je belegt van haver tot gort kennen. Het volstaat niet om gewoon een paar bedrijfstakken of sectoren uit te sluiten. Dat is ook niet altijd verstandig, tenzij er bepaalde ethische redenen voor zijn. Sectoren verdwijnen echter niet opeens van de aardbodem en bedrijven hebben tijd nodig om beter beleid te ontwikkelen en te innoveren.

Als vermogensbeheerders moeten we er alles aan doen om de bedrijven op het spoor te komen die vooroplopen als het gaat om verandering, of die wíllen veranderen en daartoe al de nodige stappen hebben gezet. Erkenning van de noodzaak tot verandering moet verankerd zijn in de hele bedrijfscultuur: het moet niet alleen een kwestie van beleid zijn, maar ook terug te zien zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering

Duurzaamheid en kortetermijndenken sluiten elkaar per definitie uit

Hoe bedrijven functioneren, is grotendeels afhankelijk van de consument en van wet- en regelgeving. Duidelijk is wel dat bedrijven die hun werknemers onderbetalen, het niet zo nauw nemen met de milieuwetgeving of zich niet houden aan veiligheidsvoorschriften, het liefst niet thuishoren in de portefeuille. Wanneer een bedrijf zich niet houdt aan de wet of onethisch handelt, geeft dit aan dat het slechts naar de korte termijn kijkt. En duurzaamheid en kortetermijndenken sluiten elkaar per definitie uit. Duurzaam beleggen en duurzaam rendement kunnen alleen worden gerealiseerd door te beleggen in bedrijven die respect hebben voor ieder mens en natuur.

Passief beleggen kan ook op een duurzame manier

Dit vraagt duidelijk om actief beleggen, en beleggingsfondsen met een langetermijnhorizon laten goed zien hoe duurzaam beleggen mogelijk is zonder je te richten op een bepaald thema (hoewel dat wel mogelijk is). Maar hoe zit het met passieve beleggers? Hoewel het misschien niet ideaal is, kunnen beleggingen met ESG-rating ook voor hen een goede oplossing zijn. Daarmee bedoelen we beleggingsfondsen waarbij de emittenten niet alleen worden geselecteerd op basis van financiële kenmerken, maar ook op basis van hun ESG-score. Critici zullen wijzen op de methodologische tekortkomingen van diverse rating-methodes. Tot op bepaalde hoogte hebben zij gelijk. Wij beseffen dat deze ratings niet altijd honderd procent nauwkeurig zijn, en dat daarmee soms dingen over het hoofd worden gezien die later problematisch blijken te zijn. Zij zijn echter wel gebaseerd op een onderbouwde analyse en geven nuttige informatie. Bovendien, en dat is iets wat vaak wordt vergeten, hebben passieve beleggers andere keuzes dan actieve beleggers: voor hen is het voorgaande of niets.

Deze publicatie is geschreven door Anna Czylok, Investment Strategist bij TKP Investments.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties