Investment Leaders Group werkt aan nieuwe oplossingen voor duurzaam beleggen

TKP Investments is op verschillende fronten actief om Maatschappelijk Verantwoord Beleggen breder en intensiever toe te passen. Wij zijn doordrongen van het belang om ook voor toekomstige generaties een leefbare wereld te behouden. Want een jonge werknemer die vandaag begint met werken, zal waarschijnlijk pas na 2065 van zijn of haar pensioen genieten. Beleggingskapitaal kan op verschillende manieren bijdragen om de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Daarom werken we samen met de Investment Leaders Group van het Cambridge Institute for Sustainability Leadership aan oplossingen voor duurzaam beleggen.

Lange beleggingshorizon gaat hand in hand met duurzaamheid

De Investment Leaders Group (ILG) houdt zich bezig met de vraag welke invloed beleggers kunnen uitoefenen zodat ondernemingen bij hun inkoop- en productieproces en met hun producten meer rekening houden met milieu- en sociale factoren. Beleggen voor de lange termijn is daarbij een belangrijk thema. De ILG-leden zijn ervan overtuigd dat robuuste langetermijn-rendementen hand in hand gaan met positieve neveneffecten op het gebied van duurzaamheid. Oog voor innovatieve en duurzame oplossingen is immers een belangrijke voorwaarde voor succes op de lange termijn. Desondanks overheerst in de financiële wereld nog altijd het kortetermijndenken. De ILG heeft daarom gewerkt aan een ‘gereedschapskist’ voor vermogensbeheer met een langetermijnhorizon. Bij TKP Investments hebben we dit in de praktijk gebracht met het onlangs gelanceerde TKPI Long Term Investment Fund. In dit aandelenfonds ligt de nadruk op een langetermijn-eigenaarschap van kwaliteitsondernemingen, en niet op het aan- en verkopen van aandelen teneinde de beursindex te verslaan.

Sustainable Development Goals als maatstaf voor duurzaam beleggen

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat duurzaam beleggen niet ten koste hoeft te gaan van rendement, en – mede dankzij een stabiele portefeuille – op de lange termijn zelfs meer kan opleveren. Daarnaast is het natuurlijk zeer interessant om te meten in hoeverre bepaalde beleggingen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld. De volgende stap is dan ook om het zogenaamde ‘impact investing’ meer handen en voeten te geven. Bij impact investing wordt nadrukkelijk gekeken in welke mate beleggingen de duurzame ontwikkeling bevorderen. De Sustainable Development Goals (SDGs), die in 2015 door 190 landen in de Verenigde Naties zijn ondertekend, gelden hiervoor als maatstaf. Dit was een echte doorbraak, omdat met deze SDG-doelstellingen dé duurzame strategie voor de wereld is bepaald. De doelstellingen variëren van de reductie van armoede en ongelijkheid, goed onderwijs en menswaardige arbeidsomstandigheden, tot het reduceren van broeikasgassen en het behoud van biodiversiteit en ecosystemen.

Win-win: beleggers stimuleren bedrijven tot positieve impact

De bijdrage van het bedrijfsleven en de overheid is essentieel voor het bereiken van de SDG-doelstellingen. Institutionele beleggers kunnen hierin een belangrijke rol spelen door te investeren in bedrijven die dankzij maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatieve diensten en producten een positieve impact leveren. Daarbij valt te denken aan innovaties die auto’s en vliegtuigen zuiniger maken, nieuwe oplossingen in de gezondheidszorg en gezonde voeding, en toekomstbestendige en energiezuinige woningen. Dergelijke bedrijven zijn toekomstbestendiger, wat uiteindelijk ten goede zal komen aan de winstgevendheid en het beleggingsrendement. Hetzelfde geldt voor de publieke sector: overheden die oog hebben voor duurzame oplossingen zullen op de lange termijn profiteren van minder milieurampen en sociale spanningen, en meer economische groei realiseren. Hierdoor neemt de kans toe dat deze landen financieel gezond blijven en dat hun staatsobligaties beter zullen renderen.

Nu al beginnen met impact investing is mogelijk!

Voor beleggers en vermogensbeheerders is de uitdaging bij impact investing vooralsnog de brede beschikbaarheid van data om de impact goed te kunnen meten. Toch zullen we bij TKP Investments niet wachten tot het einddoel is bereikt. De ontwikkelingen op het gebied van impact investing gaan razendsnel en bovendien is het nu al mogelijk om gebruik te maken van gegevens die bedrijven rapporteren ten behoeve van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Genoemde thema’s spelen in onze bestaande fondsen dan ook een steeds grotere rol. Zodat ook de startende werknemers van vandaag over vijftig jaar in een leefbare wereld van hun pensioen kunnen genieten!

Door: Jaap van der Geest, Portfoliomanager Equities bij TKP Investments

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Het Cambridge Institute for Sustainability
Het Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) is verbonden aan de universiteit van Cambridge en streeft ernaar om oplossingen te creëren voor een duurzame wereld door research uit de academische wereld te koppelen aan toepassingen in de economische praktijk. Daartoe heeft het instituut verschillende ‘Leader Groups‘ opgericht waarin wetenschappelijke onderzoekers en het bedrijfsleven kennis uitwisselen. TKP Investments neemt deel aan de Investment Leaders Group (ILG), waarvan ook andere toonaangevende vermogensbeheerders lid zijn, zoals HSBC, Standard Life en Zurich. Onze CEO Roelie van Wijk is op 8 mei 2017 benoemd tot voorzitter van de ILG.

Andere initiatieven
Naast onze betrokkenheid bij het CISL is TKP Investments via Aegon aangesloten bij het Global Impact Investing Network, samengesteld uit een brede groep van wereldwijde institutionele beleggers. Ook participeert TKP Investments actief in het initiatief waarin 18 Nederlandse financiële instellingen met een collectief beheerd vermogen van 2800 miljard euro samenkomen om de SDG-investeringsagenda nader vorm te geven.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties