Valuta-afdekking Amerikaanse dollar steeds kostbaarder

Het afgelopen kwartaal stond in het teken van een wat afzwakkende economische groei in Europa, politieke onrust in Italië en een sterkere Amerikaanse dollar. De inflatie in Europa is nog steeds laag, terwijl in de Verenigde Staten de geldontwaarding licht blijft toenemen. Daarnaast zal de Amerikaanse federale overheid als gevolg van de belastinghervorming naar verwachting een groter beroep gaan doen op de kapitaalmarkten. De 10-jaars staatsrente in de VS steeg eind april dan ook boven het niveau van 3%; in Duitsland blijft deze steken rond de 0,4%. Daarmee is het verschil tussen de Amerikaanse en Duitse staatsrente verder opgelopen. De onrust op politiek gebied in Italië zette de euro ten opzichte van de dollar verder onder druk.

Impact renteverschil en basisspread op afdekkingskosten valutarisico

Het renteverschil tussen Europa en de VS van zo’n 2,5% zorgt ervoor dat het afdekken van valutarisico momenteel kostbaar is. Daarnaast zorgde ook de negatieve basisspread de afgelopen jaren voor extra kosten. Deze basisspread is ontstaan door een onbalans in vraag en aanbod op de markt voor valuta-afdekking. Partijen met een financieringsbehoefte in dollars leenden in grote mate in vreemde valuta zoals de euro. Daarbij dekten ze het valutarisico af naar de Amerikaanse dollar met behulp van kortlopende forwardcontracten.

De basisspread was recent vrijwel verdwenen voor veelgebruikte contracten met looptijden van één of een paar maanden. Marktpartijen wijzen onder meer naar de nieuwe fiscale wetgeving in Amerika als een van de mogelijke oorzaken. Deze wetgeving is bedoeld om de mogelijkheden te verkleinen om via schulden aan buitenlandse bedrijfsonderdelen de belastbare winst in Amerika te drukken. Dit drukt de vraag naar leningen in euro’s met bijbehorende valuta-afdekking. De basisspread bestaat nog wel voor langer lopende valutacontracten van bijvoorbeeld een jaar. Dit kan een signaal zijn dat de markt er niet van overtuigd is dat vraag en aanbod van dollars blijvend in evenwicht is, en dat de basisspread ook in de toekomst tot kosten voor valuta-afdekking kan leiden.

Kracht van de dollar en gevolgen voor opkomende markten

Door de hogere rente in de Verenigde Staten en de afzwakking van de Europese groei steeg de dollar sinds medio april zo’n 6% in waarde. De politieke onrust in Italië zorgde de afgelopen weken voor een verdere neerwaartse druk op de euro ten opzichte van de dollar. De toegenomen kracht van de dollar in combinatie met een stijgende dollarrente, leidde tot een sterke verandering van het sentiment ten aanzien van aandelen en obligaties uit opkomende markten. Risicovolle beleggingen worden in algemene zin wat minder aantrekkelijk bij een snel oplopende rente op veilige staatsobligaties. Voor opkomende markten met hoge schulden in Amerikaanse dollars leidt een waardestijging van de dollar – en op termijn het moeten herfinancieren van een hogere dollarrente – tot hogere betalingsverplichtingen voor overheden en bedrijven.

In 2013 zorgde het signaal dat de Amerikaanse centrale banken de rente zouden laten stijgen voor een kapitaalvlucht uit opkomende landen. De begroting, handelsbalans en inflatiecijfers in veel belangrijke opkomende landen zijn echter sterk verbeterd sinds 2013 en de situatie is dus niet zo ongunstig als toen. Niettemin daalden de valuta van opkomende markten door de verandering in sentiment zo’n 7% ten opzichte van de dollar.

Argentinië kreeg de afgelopen tijd extra aandacht van beleggers. In juni van 2017 kon het land een honderdjarige lening uitgeven, nadat het een jaar eerder voor het eerst in vijftien jaar succesvol een lening uitgaf in Amerikaanse dollars. In april van 2018 heeft het land echter steun aan het IMF gevraagd voor het geval het niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook werd de koers van de peso door de centrale bank van Argentinië gestabiliseerd door de rente te verhogen naar 40%.

Niet enkel de dollarbeweging had invloed op de vraag naar beleggingen uit opkomende markten. De koersen en valuta van de beleggingen hebben ook geleden onder de protectionistische maatregelen van de VS. En ook daarvan is nog niet duidelijk wat de precieze maatregelen en gevolgen gaan zijn. Dat neemt niet weg dat beleggingen in opkomende landen voor de middellange termijn nog altijd aantrekkelijk zijn. Ze hebben een relatief gunstige waardering ten opzichte van ontwikkelde markten en positieve economische groeivooruitzichten.

Door Arjen Tebbenhof en Mathijs Lindemulder, Investment Strategists bij TKP Investments

Recent onderzoek naar valuta-afdekking

Bij TKP Investments hebben we recentelijk opnieuw onderzoek uitgevoerd naar het afdekken van valuta. Onze conclusie is dat het verstandig is om het valutarisico op vastrentende waarden volledig af te dekken en het valutarisico op aandelen voor de helft af te dekken.

Vastrentende waarden

Voor vastrentende waarden genoteerd in dollars is volledig afdekken wenselijk omdat het valutarisico nauwkeurig kan worden vastgesteld terwijl niet afdekken tot grotere risico’s van de belegging leidt. De afdekkingskosten zijn momenteel hoog in relatie tot het verwachte rendement op obligaties door de renteverschillen tussen valuta en, tot voor kort, de negatieve basisspread. Voor obligaties geldt echter dat een hogere rente in buitenlandse valuta ook leidt tot een hogere yield en dus tot een hoger verwacht rendement in Amerikaanse dollars.

Aandelen

Voor aandelen is het volledig afdekken van valutarisico minder voor de hand liggend. Dit vanwege het internationale karakter van de ondernemingen waarin wordt belegd. De huidige kosten van afdekking van Amerikaanse dollar bedragen 2,5%. Dit is een aanzienlijke kostenpost en het is minder vanzelfsprekend dat hier in de huidige situatie een hoger verwacht rendement tegenover staat, zoals het geval is bij obligaties. Bij TKP Investments vinden we daarom ook in de huidige situatie een afdekking van vijftig procent geschikt.

Brochure aanvragen

Over enkele weken verschijnt onze brochure over het onderzoek naar het afdekken van valuta. U kunt deze brochure nu alvast aanvragen door een mail te sturen naar [email protected], met vermelding van uw naam, organisatienaam en adres. Wij sturen de brochure dan per post naar u toe zodra deze beschikbaar is.

Over TKP Investments

Fiduciair management met modulaire dienstverlening. Want wij hebben het vermogen om u te adviseren. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Meer over TKP Investments

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief en marktupdates houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante publicaties.

Aanmelden nieuwsbrief

Gelieerde organisaties